Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie
Zmiana Dowozenia uczniow PDF Drukuj Email

Zmiana w harmonograme dwożenia i odwożenia uczniów do szkół- Zespół Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego

DOWOŻENIE
Kierunek : Gałęzów Kolonia Pierwsza- Leśniczówka- Bychawa – ZMIANA GODZINY DOWOŻENIA Z WYŁĄCZENIEM PRZYSTANKU K. P. Rybaczka / godzina późniejsza/
Gałęzów Kolonia Pierwsza (p. 1 końcowy przy Kol. Kiełczewice) -6.55→Gałęzów Kolonia Pierwsza (p.  2 k. Koscioła) – 6.58→Gałęzów Kol. Pierwsza (p.3  k. Steca) – 7.00 ( DZIECI Z PRZYSTANKU K. RYBACZKA ZABIERA BUS  JADĄCY Z ŁĘCZYCY!)→Leśniczówka (p.2 krzyżówka)- 7.04→ Leśniczówka (p.3 PKS) – 7.05 Leśniczówka (p. k. Flisa) 7.06 →Bychawa (p. za Biedronką) 7.10–→Bychawa (p. ZS im.Ks. A. Kwiatkowskiego)-7.12
Kierunek: Łęczyca –Leśniczówka-  -POŁĄCZENIE KIERUNKU ŁĘCZYCY Z LEŚNICZÓWKĄ TYLKO DLA PRZYSTANKU K. P. Rybaczka – TYLKO OD WTORKU  DO PIĄTKU! / jeśli są uczniowie z tego przystanku/
Łęczyca (P. 1)-6.50→ Łęczyca (p.2.) 6.53→ Leśniczówka (p. k. Kurkowicza) 7.02→ Leśniczówka (p. k. Rybaczka) 7.03→ Bychawa (p. za Biedronką) 7.10.
Kierunek: Leśniczówka –  TYLKO W PONIEDZIAŁEK / jeśli są uczniowie z tego przystanku/
Lesniczówka (p. Kurkiewicza) 7.02 →Leśniczówka (p. k. Rybaczka) 7.03→Bychawa (p. za Biedronką) 7.09→ZS im. Ks. A. Kwiatkowskiego 7.10
-  dla pozostałych uczniów  z innych przystanków jeśli są uczniowie:
Kierunek : Gałęzów Kolonia Pierwsza- Leśniczówka- Bychawa
Gałęzów Kolonia Pierwsza (p. 1 końcowy przy Kol. Kiełczewice) -6.55→Gałęzów Kolonia Pierwsza (p.  2 k. Koscioła) – 6.58→Gałęzów Kol. Pierwsza (p.3  k. Steca) – 7.00 (UCZNIÓW Z  PRZYSTANKU K. RYBACZKA ZABIERA BUS  JADĄCY Z ŁĘCZYCY!)→Leśniczówka (p.2 krzyżówka)- 7.04→ Leśniczówka (p.3 PKS) – 7.05 Leśniczówka (p. k. Flisa) 7.06 →Bychawa (p. za Biedronką) 7.10–→Bychawa (p. ZS im.Ks. A. Kwiatkowskiego)-7.12
Kierunek: Gałęzów- Gałęzów Hektary-Kowersk- Gałęzów Kolonia Druga-  Marynki-Józwów- Wola Gałęzowska ( szkoła) zajęcia 8.00→Bychawa- zajęcia na 8.20 – ZMIANA GODZIN PO TRASIE Z POWODU WCZEŚNIEJSZEGO WYJAZDU!
7.12 Bychawa→Gałęzów 7.16→Gałęzów Hektary 7.20 → Kowersk 7.31 →Gałęzów Kolonia Druga (p.1) 7.34 → Gałęzów Kolonia Druga (p.2) 7.35 →Gałęzów Kolonia Druga (p.3) 7.36→Wola Gałęzowska (szkoła ) 7.40→Józwów7.43 →Wola Gałęzowska Kolonia (p.) 7.45→Wola Gałęzowska (szkoła) 7.47 →Marynki (p. Końcowy) 7.54 →Marynki (p.2) 7.56→ Marynki (p.3) 7.58→ Wola Gałęzowska (szkoła) 8.00 →Bychawa (p. za Biedronką) 8.13→Bychawa (p. ZS im. Ks. A. Kwiatkowskiego 8.15
ODWOŻENIE
Kierunek: Wola Duża Kolonia – Osowa – Łęczyca – Leśniczówka- Bychawa
ZS im. Ks. A. Kwitkowskiego 14.40→ SP. Bychawa (p. za Biedronką) 14.45 →Wola Duża Kolonia (p. 1.) 14.50 → Wola Duża Kolonia (p.2 PKS) 14.52 →Osowa (p. k. spółdzielni) 14.57 →Osowa (P. Zadębie) 15.02→ Bychawa- Łęczyca (p.1) 15.06- Łęczyca (p.2) 15.08 – Leśniczówka (p.) 15.20→Bychawa
Kierunek: Gałęzów Hektary -  Kowersk - Marynki – Józwów  -WSIADAJĄ UCZNIOWIE DO AUTOBUSU JADĄCEGO Z ZARASZOWA DO WOLI GAŁĘZOWSKIEJ! kurs okrężny
Z.S im. Ks. A. Kwiatkowskiego 15.28 →SP Bychawa (p. za Biedronką) 15.30→Gałęzów Kolonia Druga 15.48→→Kowersk 15.50→
Gałęzów Hektary 16.05→ Marynki 15.35→Wola Gałęzowska Kolonia 15.50 →Józwów  15.53→Bychawa

 
Zmiana godzin funkcjonowania krytej pływalni PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE
OD 11.09.2017 KRYTA PŁYWALNIA CZYNNA W GODZINACH

Poniedziałek  18:15(ostatnie wejście)

Wtorek  18:15(ostatnie wejście)

Środa 17:30(ostatnie wejście)

Czwartek 18:15(ostatnie wejście)

Piątek 18:15(ostatnie wejście)

Sobota  15:15 – 18:15 (ostanie wejście)

Niedziela  15:15 – 18:15 (ostanie wejście)

 
Przetarg na korty tenisowe PDF Drukuj Email

Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie ogłasza przetarg niegraniczony na:

Dokończenie budowy boisk przy Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie

Dokumentacja przetargowa:

siwz_korty_tenisowe.pdf

za_nr_1.pdf

zal_nr_2.pdf

zal_nr_3.pdf

zal_nr_4.pdf

zal_nr_5.pdf

wykaz_gl_uslug.pdf

 

Odpowiedzi na zapytania do przetargu:

zapytania_do_przet.pdf

odp_do_przet2.pdf

 
"Europejska wycieczka" za "Europejskie wyzwanie"

"Europejska wycieczka” za „ Europejskie Wyzwanie”


Dzięki nakręconemu przez nas filmowi o funduszach unijnych  w dniach od 3 do 7 września  uczestniczyliśmy (Aleksandra Syroka, Olga Korba i Sylwia Wereńska pod opieką  p. Daniela Cymermana) w wycieczce do Brukseli. Była to nagroda w konkursie organizowanym przez Biuro Poselskie, posła do Parlamentu Europejskiego p. Krzysztofa Hetmana. Oprócz nas byli także uczniowie Lubartowa, Dęblina, Urzędowa, Puław, Tomaszowa Lubelskiego, Lublina i kilku innych miast województwa lubelskiego.


Podczas wyjazdu mieliśmy okazję zwiedzać w Brukselę i Brugię. Szczególnie podobała nam się

 
Narodowe Czytanie 2017

Narodowe Czytanie 2017

W niedzielę  3.09.2017 r. w przyszkolnym amfiteatrze miała miejsce kolejna odsłona akcji Narodowe Czytanie, nad którą patronat honorowy sprawuje para prezydencka. Jej założeniami są: popularyzowanie fundamentalnych w polskiej kulturze dzieł, wzmacnianie poczucia wspólnej tożsamości, a także promowanie kultury żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach.

W tym roku czytaliśmy fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w poniedziałek 4.09.2017 r.
Harmonogram:
7:30 spotkanie przed szkołą
8:00 przemarsz do kościoła z towarzyszeniem Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Henryczki”
8:30 Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny
ok. 9:30 spotkanie uczniów dyrekcją i nauczycielami
ok. 10:00 spotkanie uczniów wychowawcami w salach lekcyjnych

 
Narodowe czytanie 2017 PDF Drukuj Email
wesele
 
Ogłoszenie o wyborze oferty- spo2017 PDF Drukuj Email

Bychawa dnia 21.08.2017r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zadania :„Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie”.

PAKIET I

Wybrano ofertę złożoną przez:

„Tradycyjne wędliny od Kuśmierza” Leszek Kuśmierz, 23-100 Bychawa, Gałęzów-Kolonia Druga 41

Punktacja przyznana ofercie w tym kryterium: 100 pkt

Nazwy firm, siedziby i adresy pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty podlegające ocenie:

1. SMACZEK” Spółka Jawna, M. Nowicka; R. Kowalczyk 23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 12

Punktacja przyznana ofercie w tym kryterium:99,95 pkt

2. AVOCANO Sp.  z o. o. ul. Przemysłowa 4 , 22-400 Zamość oddział Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 74G,, 20-325 Lublin.

Punktacja przyznana ofercie w tym kryterium:97,80 pkt

PAKIET II

Wybrano ofertę złożoną przez:

AVOCANO Sp.  z o. o. ul. Przemysłowa 4 , 22-400 Zamość oddział Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 74G,, 20-325 Lublin

Punktacja przyznana ofercie w tym kryterium: 100 pkt

Nazwy firm, siedziby i adresy pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty podlegające ocenie:

  1. SMACZEK” Spółka Jawna, M. Nowicka; R. Kowalczyk 23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 12

Punktacja przyznana ofercie w tym kryterium: 84,49 pkt

PAKIET III

Wybrano ofertę złożoną przez:

ALMAX – DYSTRYBUCJA Sp. z o. o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

Punktacja przyznana ofercie w tym kryterium: 100  pkt

 

PAKIET IV

Wybrano ofertę złożoną przez:

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska , 23-100 Bychawa, ul. M. J. Piłsudskiego 71

Punktacja przyznana ofercie w tym kryterium: 100 pkt

PAKIET V

Wybrano ofertę złożoną przez:

PPHU- Józef Jakubaszek Batorz Pierwszy 60, 23-320 Batorz

Punktacja przyznana ofercie w tym kryterium: 100 pkt

PAKIET VI

Wybrano ofertę złożoną przez:

TOMIK Tomasz Jarosław Duda, 21-003 Ciecierzyn Elizówka 65

Punktacja przyznana ofercie w tym kryterium: 100 pkt

Nazwy firm, siedziby i adresy pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty podlegające ocenie:

  1. Stanisław Skurski, Strzeszkowice Małe 41, 24-220 Niedrzwica Duża

Punktacja przyznana ofercie w tym kryterium: 89,48 pkt

PAKIET VII

Wybrano ofertę złożoną przez:

POLARIS sp.j. HURTOWNIA LODÓW I MROŻONEK

Surowiecki Piotr i synowie, ul. Wojska Polskiego 28, 23-300 Janów Lubelski

Punktacja przyznana ofercie w tym kryterium:100 pkt

Nazwy firm, siedziby i adresy pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty podlegające ocenie:

  1. PRZEDSIĘBIORSTWO Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Ireneusz Welman  23-200 Kraśnik, ul. Żytnia 21B

Punktacja przyznana ofercie w tym kryterium: 88,94 pkt

  1. „SMACZEK” Spółka Jawna M. Nowicka; R. Kowalczyk, ul. Kolejowa 12, 23-200 Kraśnik

Punktacja przyznana ofercie w tym kryterium: 79,57 pkt

Dyrektor Szkoły

 
ogłoszenie o wyborze oferty 2017 PDF Drukuj Email

Bychawa, dn. 17.08.2017r.

Nr 1/PN/2017

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

1. Zamawiający/Zlecający: Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego, ul. Piłsudskiego 81, 23-100 Bychawa, w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego EKOTERM dla jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych

3. Liczba otrzymanych ofert: 2

4. Kryterium wyboru ofert: cena 60%, termin płatności 20%, rabat 20%

5. Zamawiający odrzucił 0 ofert.

6. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia najwyższą liczbę punktów otrzymała:

PETROLUX Anna Pawłat

23-110 Krzczonów,

Olszanka 117

7. Cena wybranej oferty wynosi: 2,62 zł brutto , termin płatności: 90 dni, rabat 16%

Poniżej podajemy informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty:

PETROJET Sp. z o.o.

26-670 PIONKI,

KIESZEK 52

Cena 2,77 zł brutto, termin płatności 90 dni, rabat 16%

 
zakwaterowanie 2017 PDF Drukuj Email

Informacja dla mieszkańców internatu

Zakwaterowanie w internacie - 2-3 września 2017 roku

 
zapytanie ofertowe 2017 PDF Drukuj Email

Zapytanie ofertowe

przedmiot zamwienia:

Sukcesywna dostawa artykuw ywnociowych dla stowki Zespou Szk im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie

w roku szkolnym 2017/2018

zaczniki :

siwz.pdf

zal_nr_1.pdf

zal_nr_2a_mieso_1.pdf

zal_nr_2b_drob.pdf

zal_nr_2c_art_spoz.pdf

zal_nr_2d_produkty_mleczarskie.pdf

zal_nr_2e_pieczywo.pdf

zal_nr_2f_warzywa.pdf

zal_nr_2g_ryby.pdf

zal_nr_3_wzor_umowy.pdf

zal_nr_4_oswiadczenie.pdf

 
Przetarg olej 2017 PDF Drukuj Email

Zesp Szk im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie ogasza przetarg na dostaw oleju opaowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego na potrzeby eksploatacji budynkw, lokali i obiektw uytkowych

siwz_olej_1.pdf

zal_nr_1_do_siwz_formularz_ofertowy.pdf

zal_nr_2_oswiadczenie_podstawy_spelniania_warunkow.pdf

zal_nr_3_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia.pdf

zal_nr_4_do_siwz_umowa.pdf

zal_nr_5_grupa_kapitalowa.pdf

zal_nr_6_lista_odbiorcow.pdf

oswiadczenie.pdf

porozumienie_w_sprawie_oleju.pdf

 
Brawo "Henryczki"

BRAWO ?HENRYCZKI?

drohiczyn_08

W dniu 30 lipca 2017 roku MOD z ?kwiatka? reprezentowaa Bychaw i woj. lubelskie na uroczystociach wojewdztwa podlaskiego w Drohiczynie.
Swoim nowym repertuarem rozrywkowym i prezentacj nowych strojw urzeka licznie zgromadzon w miejscowym amfiteatrze publiczno 3 ? krotnie bisujc.
Gratulacje dla naszych uzdolnionych artystw.

 
PDF Drukuj Email

board_english
Zesp Szk im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie
zaprasza
NA KURS JZYKA ANGIELSKIEGO DLA POCZTKUJCYCH
SKIEROWANY DO OSB POSZUKUJCYCH PRACY

- zajcia od wrzenia do czerwca raz w tygodniu w wymiarze trzech godzin lekcyjnych!

- maa grupa uczestnikw! (maksymalnie 10 osb)

- zajcia prowadzone przez nauczyciela jzyka angielskiego z wieloletnim staem jak i przez uczniw szkoy!

- jedyny koszt kursu to zakup podrcznika, pozostae materiay dodatkowe i cay kurs bezpatnie!

- wymagane zawiadczenie z biura pracy!

- liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejno zgosze!

Wicej informacji oraz zapisy do 31 sierpnia 2017 roku na podany poniej numer telefonu.

536965927

 
Kolejna edycja Insta,ling PDF Drukuj Email

KOLEJNA EDYCJA INSTA.LING W KWIATKU!

ling-logo_400

logo_instaling

To ju kolejna VIII edycja Programu INSTA.LING dla Szk do ktrego przystpili nauczyciele i uczniowie naszej szkoy. Przypominamy wszystkim, e www.instaling.pl to strona internetowa, ktra daje moliwo regularnego uczenia si i utrwalania sownictwa. Prac ze stron rozpoczlimy od jzyka angielskiego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016, a w obecnej edycji wykorzystywana jest ona rwnie do nauki jzyka polskiego, oraz do nauki jzyka niemieckiego. Poniewa w naszej szkole ucz si uczniowie z Ukrainy, oni rwnie zgbiaj tajniki jzyka polskiego za pomoc tej strony.
Jak to dziaa? Kady ucze, ktry zosta wpisany przez nauczyciela do odpowiedniej grupy, otrzymuje login i haso. Nauczyciel dodaje do kadej grupy te swka, ktre ju pojawiy si na poprzednich lekcjach, lub te, ktre pojawi si na kolejnych. Ucze codziennie loguje si na stronie i wykonuje powtrk okoo 20 swek. Trwa to zaledwie od 5 do 8 minut.
INSTA.LING to wielka pomoc dla uczniw, ktrzy utrwalaj poznane na lekcjach sownictwo. To rwnie due wsparcie dla nauczycieli, ktrzy mog ledzi postpy kadego ucznia indywidualnie.
Polecamy!!!
 
Gratulujemy maturzystom PDF Drukuj Email

Gratulujemy maturzystom

100 % zdawalno w klasie matematycznej, humanistycznej i biologiczno-chemicznej. Poowa klasy matematycznej uzyskaa bardzo wysokie wyniki z matematyki - powyej 90%. (4 uczniw 100%). Poowa wszystkich zdajcych uzyskaa z angielskiego wyniki powyej 70%. (5 uczniw - 100%).

Powodzenia w dalszej edukacji

 
PDF Drukuj Email

Informacja dla maturzystw

Wydawanie wynikw Matury 2017

30 czerwca 2017 od godz. 8.00

w gabinecie Pani Wicedyrektor

 
Jedziemy do Brukseli PDF Drukuj Email

Jedziemy do Brukseli

parlament-europejski

W maju nagralimy film o tym jak fundusze europejskie zmieniy nasze ycie. Nasz film "Szczliwa dwunastka" by jednym z wielu nagranych przez uczniw szk ponadgimnazjalnych w naszym wojewdztwie. Filmy bray udzia w konkursie organizowanym przez europosa Krzysztofa Hetmana "Twoje europejskie wyzwanie". Dzi ju wiemy, e jestemy jedn z druyn, ktra we wrzeniu pojedzie do Brukseli. Dzikujemy wszystkim ktrzy zagosowali na nasz film na Facebooku, bez was nie byoby naszego sukcesu. Film do obejrzenia na facebook-owym profilu Krzysztofa Hetmana. Film nakrciy: Olga Korba, Aleksandra Syroka i Sylwia Wereska z pomoc opiekuna grupy Daniela Cymermana.
Twrcy filmu
 

Szczypiornici z ?Kwiatka?

zawody_03

Drugiego marca reprezentacja chopcw z naszej szkoy, jako gospodarz imprezy, wzia udzia w Mistrzostwach Powiatu w Pice Rcznej.
Do zawodw przystpiy cztery reprezentacje:
Zespou Szk Rolniczych z Pszczelej Woli
Zespou Szk Techniki Rolniczej w Piotrowicach
Zespou Szk z Beyc
Zespou Szk im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego z Bychawa
Po niezwykle zacitej, lecz w peni sportowej walce, reprezentacja naszej szkoy ustpia pola rywalom zajmujc IV miejsce w zawodach.
Gratulujemy zawodnikom naszej druyny.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
matura2015

Dzień bezpiecznego internetu

dbiobrazek
kultura_bezp

Kalendarz

<<  Wrz 2017  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Czwartek, 21 Wrzenia 2017
Imieniny : Hipolit, Mateusz, Daria
sauna

Akcje

bookcrossing
klubhdk
logo_instaling