ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81,
23-100 Bychawa

81 566 00 19
liceum@kwiateklo.pl

Odsłony: 30


Handel ludźmi jest jedną formą współczesnego niewolnictwa. To przestępstwo polegające na odbieraniu ludziom ich prawa do wolności i wykorzystywaniu ich w celu osiągnięcia różnego rodzaju korzyści. Osoby, które znalazły się w trudnym położeniu, słabo wykształceni, bezrobotni, nie mający odpowiednich środków do życia  oraz Ci, którzy planują wyjazd poza granice kraju w celu poszukiwania pracy i nowego, lepszego życia są narażeni na próby zwerbowania ich przez grupy przestępcze trudniące się handlem ludźmi. Szybkimi krokami zbliża się wyczekiwany przez wszystkich okres wakacyjny, a razem z nim m.in. sezonowe prace młodzieży, wyjazdy zagraniczne., dlatego zachęcamy do zapoznania się z umieszczonym w zakładce pedagoga materiałem dotyczącym handlu ludźmi.

Pamiętaj! Nie jesteś na sprzedaż!

Pedagog szkolny.

Kategoria:

‘One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.’ Frank Smith

Read More

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,który puste życie napełnia światłem, a puste serca - wzruszeniem." Kornel Makuszyński

Zobacz więcej Button

Szkolny Klub Wolontariusza „To co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić ... „ Lewis Carroll

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More DE; ?>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More