Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, była pierwszą w Europie oraz drugą na świecie nowoczesną konstytucją.Wprowadzała w naszym kraju ustrój monarchii konstytucyjnej oraz dawała perspektywy na dalsze przekształcenia systemu państwowego.Na jej podstawie przyjęto m.in. podział władzy na prawodawczą, wykonawczą, sądowniczą oraz zniesiono liberum veto i wolną elekcję. Konstytucja ta obowiązywała tylko 14 miesięcy, była jednak ogromnym osiągnięciem narodu polskiego, który chciał utrzymać niezależność państwa oraz zapewnić możliwość rozwoju politycznego i gospodarczego kraju.

W ramach szkolnych obchodów 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, społeczność szkolna wysłuchała audycji przygotowanej przez uczniów naszej szkoły oraz wzięła udział w cyklicznym konkursie online z zakresu wiedzy o Konstytucji 3 Maja.

Zwycięzcą konkursu został Maciej Wieleba-uczeń klasy II c LO, który uzyskał 100% wynik poprawnych odpowiedzi.

Maćkowi i pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w zmaganiach konkursowych oraz zapraszamy na kolejne za rok.