Masz jakiś problem i jesteś sam? Nie chcesz lub masz opory przed powiedzenie o swoim problemie bliskiej osobie, nauczycielowi, specjaliście w szkole?  Jest jeszcze ktoś, kto może wysłuchać, poradzić i pomóc. Skorzystaj z bezpłatnych telefonów pomocowych. Nie ma rozmów i telefonów nieważnych, błahych, wszystkie rozmowy są istotne. 

 Telefony pomocowe działają zgodnie z zasadą  A B C D:

A- anonimowo,

B- bezpłatnie,

C- chętnie, cierpliwie,

D- dyskretnie.

Pamiętaj! Prośba o pomoc nie jest oznaką słabości!

Uaktualnione numery telefonów pomocowych znajdziesz na stronie internetowej szkoły w zakładce pedagoga szkolnego.