ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81,
23-100 Bychawa

81 566 00 19
liceum@kwiateklo.pl

Rekrutacja 2022/2023

Od roku 2022/23 proponujemy nowe kierunki kształcenia:

Liceum Ogólnokształcące - Klasa ekonomiczna - Klasa turystyczno-sportowa Technikum - Technik rachunkowości

więcej informacji
Kategoria:

 

Gazetka szkolna, wykonane w ramach włączenia się szkoły w realizację ogólnopolskiej kampania BohaterON- włącz historie!,mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.

Kampania BohaterON realizowana jest  od 2016 roku przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

W ramach działania utworzona została strona dumnizpowstańców.pl, która pozwala każdemu użytkownikowi na dodanie własnych treści: tekstu, zdjęcia lub nagrania wideo w formie indywidualnego wpisu, jako formy cegiełki do budowania narodowej świadomości o ludziach, którzy poświęcili swoją młodość, zdrowie i życie, abyśmy teraz mogli żyć w wolnym kraju.

Dumni z Powstańców to nowe, wirtualne miejsce pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim. Portal jest kontynuacją, zainicjowanej w 2016 roku w ramach ogólnopolskiej kampanii BohaterON – akcji „Kartka dla Powstańca”.  To kolejna forma działań, żeby pamięć o bohaterach i wydarzeniach sprzed 78 lat trwała jak najdłużej. Nasi uczniowie pamiętają o bohaterstwie Powstańców, a świadectwem tego są wpisy umieszczone przez nich na stronie: https://dumnizpowstancow.pl.

Dziękujemy uczniom, którzy dołączyli z nami do kampanii, a wszystkie chętne osoby zachęcamy do wzięcia przykładu z naszej młodzieży i umieszczenia w przestrzeni wirtualnej, słów wdzięczności kierowanych do bohaterów Powstania Warszawskiego.

 

Kategoria:

W tym roku szukamy inspiracji do ciekawych i nieszablonowych działań edukacyjnych dotyczących patriotyzmu.Staramy się wykorzystywać różnorodne formy na upamiętnienie ważnych rocznic, wydarzeń, postaci historycznych zarówno tych, które odegrały znaczącą rolę w historii Polski jak i środowiska lokalnego.

Poprzez działania chcemy: rozmawiać z młodzieżą o patriotyzmie, wzmacniać i pielęgnować wśród młodzieży postawy patriotyczne, m.in. poprzez przedstawianie bohaterów ze środowiska lokalnego. Chcemy również integrować młodzieży wokół patriotyzmu, pojmowanego nie tylko jako pożądaną postawę, czy powinność, ale sposób na życie oraz przede wszystkim, zachęcać do świadomego i aktywnego bycia Polakiem- patriotą.

W miesiącu październiku, jednym z takich działań była organizacja dla uczniów klasy I de LO, patriotycznej wycieczki ,,Śladami Patrona Szkoły".

W ramach przedsięwzięcia, młodzież uczestniczyła w namiastce lekcji muzealnej, która przeprowadzona została w Szkolnej Izbie Pamięci, poświęconej Patronowi szkoły ks. Antoniemu Kwiatkowskiemu. W trakcie lekcji uczniowie zapoznali się ze zgromadzonymi tam eksponatami, poznali losy ich patrona oraz zrozumieli co znaczą słowa umieszczone na Jego nagrobku:,,Szermierz oświaty, miłośnik ubóstwa, apostoł miłosierdzia, kapłan z wiary uczynny". Informacje, które przekazane zostały młodzieży, pochodziły z lektury,pt. :,, Ksiądz Antoni Kwiatkowski( 1861-1926) Kapłan z wiary uczynny",  autorstwa emerytowanej nauczycielki naszej szkoły, Pani Marii Dębowczyk.

Po lekcji muzealnej, pomimo trudnych warunków pogodowych, młodzież wyruszyła na wycieczkę ,,Szlakiem Patrona Szkoły", w trakcie której odwiedziła miejsca, istniejące do dzisiaj, a będące efektem ciężkiej pracy i poświęcenia naszego Patrona. Młodzież odwiedziła również pobliskim cmentarzu, gdzie przy pomniku Patrona minutą ciszy uczciła pamięć księdza społecznika oraz zapaliła znicze.

Wizyta na bychawskim cmentarzu, była doskonałą okazją na poznanie miejsc spoczynku  bohaterów,m.in. żołnierzy walczących na frontach I i II wojny światowej,w tym żołnierzy partyzanckich poległych w akcji ,,Burza" oraz innych potyczkach stoczonych w okolicach Bychawy. Odwiedziliśmy również miejsca spoczynku: więźniów Majdanka, osób aresztowanych przez NKWD i zamordowanych na lubelskim zamku, uczestników powstania styczniowego i listopadowego.

Po obejrzeniu i poznaniu historii wszystkich miejsc na terenie naszego miasto, związanych z działalnością Patrona, młodzież w drodze powrotnej skierowała się do zbiorowej mogiły żołnierzy, poległych w I wojnie światowej, która znajduje się na obrzeżach miast, wśród rozpościerającego się widoku pól.

Powrót do szkoły nie był końcem naszej lekcji lokalnego patriotyzmu. Młodzież uczestniczyła w klasowym konkursie wiedzy o życiu i działalności księdza Antoniego Kwiatkowskiego. Cieszy nas fakt, że tak wiele zapamiętaliście z informacji, które zostały Wam przekazane😊

Dziękujemy Jakubowi Pelakowi z klasy I de LO, za aktywne włączenie się w realizację wycieczki, poprzez dzielenie się z uczestnikami swoimi wiadomościami historycznymi.

                                                                       Organizatorzy: Izabela Reluga- Jarzyna, Jakub Dyś

Kategoria:

BohaterON-włącz historię!, jest ogólnopolską kampanią o tematyce historycznej mającą na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocją historii Polski XX wieku. Projekt ma za zadanie edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Celem Projektu jest również podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów na temat Powstania Warszawskiego za sprawą przeprowadzonych lekcji tematycznych oraz stworzenie wirtualnego miejsca pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim poprzez umieszczenie przez uczestników Projektu dedykowanych wpisów na portalu www.dumnizpowstańców.pl.

Nasz szkoła z entuzjazmem przyłączyła się do nowej formy kształtowania postaw patriotycznych naszych uczniów. W ramach realizowanego w szkole projektu, we wszystkich klasach LO podczas lekcji  historii i teraźniejszości oraz historii, przeprowadzone zostały zajęcia dotyczące Powstania Warszawskiego i edukacji patriotycznej. W trakcie realizacji przedsięwzięcia, uczniowie obejrzeli mi.in odcinek Historii bez cenzury pod tytułem: Głód, brud i wesela – codzienność podczas Powstania Warszawskiego. Po projekcji materiału edukacyjnego, młodzież dyskutowała na temat realiów życia codziennego powstańców, a punktem kulminacyjnym zajęć, było odgrywanie wylosowanych przez grupy dram. Wśród tematów dram znalazły się:

1.Ślub i wesele powstańców.

2. Przygotowanie i wspólny posiłek.

3. Zdobywanie wody.

4. Seans w kinie Palladium.

5. Rozrywki w „czasie wolnym".

Nasi uczniowie kolejny raz stanęli na wysokości zadania, wykazując swoje ogromne zaangażowanie i inwencję twórczą 👍.Ta forma działań z zakresu edukacji patriotycznej, spotkała się z wielką aprobatą młodzieży. Zwieńczeniem działań prowadzonych w szkole, są wpisy umieszczone w wirtualnym miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim, które można zobaczyć na stronie bohateron.pl.

Kartki z życzeniami kierowanymi do powstańców, które opracowane zostały w formie papierowej, można obejrzeć na przygotowywanej szkolnej gazetce.

Szkolni koordynatorzy projektu: Izabela Reluga- Jarzyna, Marek Krzysztoń.

Kategoria:

 

 

Uwalniamy historie naszych rodzin zamknięte w szufladach!- to hasło projektowe, które pozwoliło na zwrócenie uwagi uczniów klas I LO, na unikalną wartość ich rodzinnych pamiątek.

Zadanie projektowe skierowany było do wszystkich uczniów klas pierwszych, a zorganizowane w ramach lekcji historii i teraźniejszości.Polegało na odnalezieniu, cennych dla uczniów pamiątek rodzinnych oraz przedstawieniu ich historii na forum klasy.Była to doskonała lekcja historii- nie tylko tej wielkiej, ale również tej, którą młodzież odnalazła w szafkach,szufladach rodzinnego domu, na strychach. Przechowywane w domowych zbiorach fotografie, dokumenty, albumy ze zdjęciami, pamiętniki, rękopisy, afisze, odznaczenia, militaria, listy i inne pamiątki, stanowią namacalne świadectwo historii poszczególnych rodzin naszych pierwszoklasistów, oraz lokalnych społeczności. Wiele z nich zapomnianych i podniszczonych, czekało  na ponowne odkrycie,którego z zaskakującym efektem dokonali nasi dociekliwi uczniowie.

Pierwszoklasiści już teraz pamiętają o śladach pozostawionych przez przodków i będą się o nie troszczyć.

Odnajdywanie świadectw przeszłości rodzinnej okazało się dla młodzieży ciekawą przygodą. Mają teraz większą świadomość celu kultywowania pamięci o przodkach i dbałości o rodzinne pamiątki. Wiele historii rodzinnych opowiedzianych przez uczniów, na stałe pozostanie w pamięci nas-słuchaczy. Jedną z takich opowieści będą na pewno losy dziadka jednej z uczennic, który tylko dzięki pomocy kapo,przeżył ciężkie lata w obozie koncentracyjnym, lub historia przodka, który pomimo zakupu biletu na rejs...Tytanikiem, w ostatniej chwili zrezygnował z wyprawy😊

To zadanie, było też doskonałą formą na przeprowadzenie rozmów ze starszym pokoleniem, które jest ,,kopalnią wiedzy" historycznej, z której młode pokolenie powinno czerpać wiadomości.

Fot.pamiątka rodzinna ucznia kl. Ia LO, Konrada N.