ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81,
23-100 Bychawa

81 566 00 19
liceum@kwiateklo.pl

Rekrutacja 2023/2024

Od roku 2023/24 proponujemy nowe kierunki kształcenia:

Liceum Ogólnokształcące - Klasa turystyczno-sportowa - Klasa sportowa (pływanie) Technikum - Technik rachunkowości

więcej informacji
Kategoria:

W dniach 29.07.2023 oraz 30.07.2023 w hali sportowej Zespołu Szkół im. ks. Kwiatkowskiego odbędzie się wystawa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Sobota godz. 15.00-20.00

Niedziela godz. 10.00- 18.00

Wstęp wolny

Zapraszamy

Kategoria:

"Wakacyjny krajobraz Powiatu Lubelskiego". Konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu, jak również osób odwiedzających go. Warunkiem wzięcia udziału jest zrobienie zdjęcia/zdjęć (max. 3 fotografie) latem na terenie Powiatu Lubelskiego. 

Informacja o konkursie: kliknij

Kategoria:

Informacja dla uczniów 

Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniu 30 sierpnia 2023: część pisemna o godzinie 8.00, część ustna o godzinie 9.30.

Kategoria:

Odbiór informacji o wynikach egzaminu maturalnego od dnia 7 lipca 2023 w godzinach 8.00-14.30 w pokoju nr 15 (wicedyrektor) lub nr 8 (sekretariat).

Osoby, które chciałby przystąpić do egzaminu poprawkowego (sierpień 2023), muszą do dnia 14 lipca 2023 złożyć pisemne oświadczenie załącznik nr 7: oświadczenie