ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81,
23-100 Bychawa

81 566 00 19
liceum@kwiateklo.pl

Kategoria:

1. Poprawkowy egzamin maturalny- 24.08.2021- godzina 9.00. 

2. Egzaminy poprawkowe (szkolne- matematyka, chemia)- 25.08.2021 godzina 8.00.

 

Podczas egzaminów obowiązują zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Uczniowie przychodzą na egzamin pół godziny przed planowanym rozpoczęciem.

Kategoria:

Informujemy, że w dniach 02.08.2021- 05.09.2021- kryta pływalnia będzie nieczynna.

Kategoria:

Rozpoczęliśmy okres długo wyczekiwanych przez wszystkich wakacji. Jest to nie tylko okres odpoczynku, lecz również czas wytężonej obserwacji tego wszystkiego, co dzieje się dookoła dzieci i młodzieży. Wakacyjne miesiące to dni ,,ciężkiej pracy dealerów", którzy znajdują swoich nowych klientów. 

UCZNIU, RODZICU/OPIEKUNIE PRAWNY!

Co roku w okresie wakacji,  odnotowuje się wiele przypadków zatrucia różnego rodzaju środkami odurzajacymi, opioidami, narkotykami, dopalaczami. Do szpitali trafia młodzież  z przypadkami ostrego zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji.

Producenci i sprzedawcy nielegalnych narkotyków, opioidów, dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, nic nie jest warte dla nich  ludzkie życie. Sprzedając m.in dopalacze – sprzedają śmierć!

Rodzicu/opiekunie prawny!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? 

Poniżej zamieszczona jest lista  numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. 

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych.

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. 

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Informacje o tym, jak rozpoznać sygnały ostrzegawcze, świadczące o możliwości zażywania przez Państwa dziecko narkotyków/dopalaczy, znajdują się w zakładce pedagoga szkolnego. 

‘One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.’ Frank Smith

Read More

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,który puste życie napełnia światłem, a puste serca - wzruszeniem." Kornel Makuszyński

Zobacz więcej Button

Szkolny Klub Wolontariusza „To co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić ... „ Lewis Carroll

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More DE; ?>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More