ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81,
23-100 Bychawa

81 566 00 19
liceum@kwiateklo.pl

Kategoria:

Drodzy maturzyści!

Stoicie przed trudną decyzją. Zastanawiacie się: co, dlaczego i gdzie warto studiować? Dlatego zapraszam was do uczestnictwa w XXXV Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2021, który w tym roku przeprowadzony będzie wyłącznie w formie online, w trzy kolejne weekendy marca.

Program prezentacji kierunków i uczelni oraz link do rejestracji, znajdziecie w zakładce pedagoga.

Pedagog szkolny

 

Kategoria:

 

Szybkimi krokami, zbliża się do nas Europejski Dzień Mózgu, który obchodzony jest 18 marca. Dlatego już dzisiejszego dnia, w zakładce pedagoga szkolnego, rozpoczynamy cykl porad, poświęconych sposobom usprawniania pracy naszego mózgu.

Kategoria:

Uczniowie!

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Narodu Polskiego. W tym roku, obchodzimy 230 rocznicę jej uchwalenia. Zachęcam wszystkich uczniów do udziału w konkursie: ,,Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie". Konkurs organizowany jest przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, Panią Teresę Misiuk. Honorowy Patronat nad konkursem objęła Pani Beata Mazurek- Poseł do Parlamentu Europejskiego. Konkurs przeprowadzony zostanie w kategorii literackiej oraz plastycznej.

Zaprezentujcie szerszemu gronu odbiorców swoje uzdolnienia plastyczne lub literackie.

Szczegółowe zasady dotyczące procedury konkursowej oraz zasad uczestnictwa, znajdziecie na stronie, do której link przesłany został do Was przez dziennik elektroniczny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie, proszone są o kontakt z p. Izabelą Relugą-Jarzyną

‘One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.’ Frank Smith

Read More

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,który puste życie napełnia światłem, a puste serca - wzruszeniem." Kornel Makuszyński

Zobacz więcej Button

Szkolny Klub Wolontariusza „To co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić ... „ Lewis Carroll

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More DE; ?>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More