ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81,
23-100 Bychawa

81 566 00 19
liceum@kwiateklo.pl

Jubileusz 100-lecia szkoły

The teachers

Jubileusz 100-lecia szkoły

Kopciuszek

Jubileusz szkoły

Walc w wykonaniu Oliwii i Piotra

Rekrutacja 2024/2025

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

Liceum Ogólnokształcące - Klasa turystyczno-sportowa - Klasa sportowa (pływanie) Technikum - Technik rachunkowości

więcej informacji
Kategoria:

 

14 grudnia 2023r. uczniowie klas I LO, uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w ramach ogólnopolskiej akcji KAS: ,,Hazard? Nie dziękuję?" Podczas zajęć młodzież  dowiedziała  się jakie jest  ryzyko związane z rozpowszechnianiem gier online z elementami hazardu i typowych gier hazardowych wśród dzieci i młodzieży oraz jakie mogą wystąpić problemy, które wynikają z nadmiernego korzystania gier (uzależnienie, problemy finansowe, wyizolowanie społeczne). Celem działań edukacyjnych było  również podniesienie poziomu świadomość młodych osób na temat zagrożeń jakie niesie hazard.

Dziękujemy Panu Pawłowi Nazarukowi, pracownikowi Lubelskiej Izby Celno- Skarbowej, za pomoc w realizacji ciekawej formy profilaktyki uzależnień behawioralnych😊

Kategoria:

42 lata temu, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., wprowadzono stan wojenny. Władzę w Polsce przejęła junta wojskowa pod przywództwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Celem reżimu komunistycznego było zniszczenie wielomilionowego ruchu „Solidarności”. Wojskowy zamach stanu kosztował życie co najmniej kilkudziesięciu Polaków. Cenzurowano korespondencję, wyłączono telefony, ograniczono możliwość wyjazdów, zaś na ulicach pojawiły się czołgi oraz uzbrojeni żołnierze i oddziały ZOMO. Większość działaczy Solidarności została aresztowana i internowana. W całym kraju wybuchły strajki, które były brutalnie tłumione. Do najbardziej krwawych zajść doszło w kopalni „Wujek” w Katowicach, gdzie 16 grudnia zginęło 9 górników

Kategoria:

Z okazji Mikołaja Rada Rodziców Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego przekazała dla wszystkich uczniów, pracowników i nauczycieli słodkie prezenty. Dziękujemy.

Kategoria:

                                                       

                                Wojskowe Centrum Rekrutacji we Wrocławiu              

Informacja o otrzymaniu dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej przez Powiat Lubelski będący organem prowadzącym Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie.

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę  w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 oraz zakup wyposażenia specjalistycznego całego OPW.

Wysokość otrzymanej dotacji- 94680 złotych co stanowi 80%, kwoty potrzebnej na sfinansowanie zadania

Wkład własny organu prowadzącego (Powiat Lubelski)- 23670 złotych, co stanowi 20%, kwoty potrzebnej na sfinansowanie zadania

Wartość całego Zadania 118350 złotych

Celem programu jest kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży, kształtowanie kompetencji przydatnych w służbie wojskowej oraz zdolności obronnych, przygotowanie młodzieży do świadomego i efektywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych państwa.

 

Zakup umundurowania i specjalistycznego wyposażenia dla uczniów OPW w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie realizowany jest dotacji Ministra Obrony Narodowej

 

 

 

 

Kategoria:

Informacja o wyborze wykonawcy

Na wykonawcę zadania pod nazwą "Umundurowanie klasy OPW i specjalistyczne wyposażenie sali" wybrano ofertę: 

P. P. H i U EKO- CHOT Maciej Skudzawski, 05-123 Chotomów, ul. Wspólna 24