ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81,
23-100 Bychawa

81 566 00 19
liceum@kwiateklo.pl

Kategoria:

W dniu 10 czerwca 2021 w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego odbył się test sprawnościowy dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego. Test został przeprowadzony przez nauczycieli wychowania fizycznego Pana Konrada Maciejczyka i Pana Jarosława Pawłowskiego. Poniżej lista kandydatów, którzy pozytywnie zaliczyli próbę sprawnościową:

Jakub Czerwonka, Jakub Kalicki, Rafał Niewinny, Amelia Pikuła, Olaf Prącik, Bartosz Ronduda, Paulina Sprawka, Julia Stolarska, Aleksandra Wierzchowska, Michał Woszczyk, Sebastian Sprawka.

Wszystkim Kandydatom gratulujemy

Kategoria:


Handel ludźmi jest jedną formą współczesnego niewolnictwa. To przestępstwo polegające na odbieraniu ludziom ich prawa do wolności i wykorzystywaniu ich w celu osiągnięcia różnego rodzaju korzyści. Osoby, które znalazły się w trudnym położeniu, słabo wykształceni, bezrobotni, nie mający odpowiednich środków do życia  oraz Ci, którzy planują wyjazd poza granice kraju w celu poszukiwania pracy i nowego, lepszego życia są narażeni na próby zwerbowania ich przez grupy przestępcze trudniące się handlem ludźmi. Szybkimi krokami zbliża się wyczekiwany przez wszystkich okres wakacyjny, a razem z nim m.in. sezonowe prace młodzieży, wyjazdy zagraniczne., dlatego zachęcamy do zapoznania się z umieszczonym w zakładce pedagoga materiałem dotyczącym handlu ludźmi.

Pamiętaj! Nie jesteś na sprzedaż!

Pedagog szkolny.

Kategoria:

Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej – przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie ” w postępowaniu prowadzonym   z uwzględnieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

 

Dokumenty do pobrania:

 

1. zaproszenie

2. formularz ofertowy

3. wzór umowy

4. zakres prac projektowych

5. klauzula RODO

Kategoria:

Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie  informuje o rozpatrzeniu ofert na wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej – przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie ” w postępowaniu prowadzonym   z uwzględnieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

 

 

Link: Informacja o rozpatrzeniu ofert

Kategoria:

Wystawa „Światło w Szczelinach. Być kobietą w Holokauście” należy do produktów przygotowanych przez Wydział Muzealny Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie. Eksponowana jest na terenie Zespołu Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie od 4 maja 2021 do 31 maja 2021 r. Stanowi materiał edukacyjny, który jest  wykorzystany w przestrzeni naszej szkoły do promocji wiedzy o Holokauście. Holokaust był historycznym wydarzeniem, na który złożyły się skoordynowane akty brutalności i morderstwa, dokonywane przez nazistów i ich wspólników wobec ludności polskiej, żydowskiej, romskiej i wielu innych. Na tej wystawie staramy się przedstawić ludzki wymiar tej historii i w tych ramach stworzyć przestrzeń dla głosów kobiet. Opowiadamy jak reagowały i jakie działania podejmowały żydowskie kobiety wobec sytuacji, w jakich się znajdowały. Wystawa prezentuje sylwetki 9 kobiet, które reprezentują różne doświadczenia Holokaustu i których historie ilustrują dylematy i trudne wybory towarzyszące kobietom w tym dramatycznie trudnym okresie. Są wśród nich także historie pokazujące solidarność i determinację w przezwyciężaniu brutalnych okoliczności. W ramach tematów takich jak: macierzyństwo, miłość, opór, wiara i sztuka, historie te układają się w złożony i nieoczywisty obraz różnych wymiarów kobiecości w okresie Szoa. Zachęcamy do zwiedzania wystawy.

‘One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.’ Frank Smith

Read More

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,który puste życie napełnia światłem, a puste serca - wzruszeniem." Kornel Makuszyński

Zobacz więcej Button

Szkolny Klub Wolontariusza „To co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić ... „ Lewis Carroll

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More DE; ?>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More