ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81,
23-100 Bychawa

81 566 00 19
liceum@kwiateklo.pl

Rekrutacja 2022/2023

Od roku 2022/23 proponujemy nowe kierunki kształcenia:

Liceum Ogólnokształcące - Klasa ekonomiczna - Klasa turystyczno-sportowa Technikum - Technik rachunkowości

więcej informacji
Kategoria:

 

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Święto zainicjowane zostało w 1992r. przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego, a wspierane jest przez WHO. Celem realizacji tego święta jest zwiększenie świadomości na temat problemów zdrowia psychicznego. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem:,,Uczyń zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie dla wszystkich globalnym priorytetem".

Szacuje się, że na świecie żyje aż 350 milionów osób, które w chwili obecnej zmagają się z problemami natury psychicznej. Wśród tych osób są również dzieci i młodzież.

Jeżeli potrzebujesz pomocy lub znasz osobę, która potrzebuje wsparcia- nie czekaj!

Skontaktuj się z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem szkolnym lub skorzystaj z numerów telefonów, pod którymi znajdziesz specjalistyczne wsparcie.

Zaktualizowane numery telefonów, umieszczone są w zakładce pedagoga szkolnego.

 

Kategoria:

 

 

 

 

 

Od 2016 roku przy Ministrze Edukacji i Nauki działa Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do głównych zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej- oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.

Dnia 26 września br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, odbyła się inauguracja cyklu Konsultacji Wojewódzkich Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. W sali błękitnej zebrało się wraz z nauczycielami blisko 200 uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu całego województwa lubelskiego. Gośćmi honorowymi tego spotkania byli:Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty, reprezentująca prof. dr hab. Przemysława Czarnka Ministra Edukacji i Nauki, Pan Lech Sprawka Wojewoda Lubelski oraz Pan Mirosław Wójcik Wicekurator Oświaty w Lublinie .

Wśród zaproszonych uczniów nie zabrakło przedstawicielek naszej młodzieży. Społeczność ,,Kwiatka", godnie reprezentowały Aleksandra Bartoszek z klasy II ab LO oraz Aleksandra Gutek z klasy III cd LO.

W trakcie panelu dyskusyjnego, rozważania uczniów skupiały się na problemach dotyczących: korzystania z telefonów komórkowych, hejtu, przemocy,szybkiego rozwoju technologii i związanych z nim problemów oraz problemów zdrowia psychicznego, z którymi boryka się współczesna młodzież. Nie zabrakło też szukania rozwiązań, dotyczących dostępu do psychologów, specjalistów oraz form realizacji edukacji psychologicznej w szkołach.

Czas spędzony poza murami szkoły, nie był dla naszych uczennic czasem straconym. Przekonały się, że młode pokolenie ma głos w sprawach dotyczących edukacji i wychowania, a aktywne i skuteczne formowanie postaw obywatelskich, opiera się również na tematach wziętych z ich codziennego życia😊

Kategoria:

Informacja dla osób, które chciałyby wesprzeć działanie Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie:

1. Rada Rodziców jest organem szkoły- który wspiera działalność szkoły.

2. Rada Rodziców gromadzić środki finansowe, które pochodzą z dobrowolnych składek uczniów/rodziców.

3. Środki finansowe gromadzone przez Radę Rodziców są przeznaczane na wspieranie działalności statutowej szkoły min. dofinansowanie wycieczek i imprez szkolnych, zakup nagród dla uczniów, zakup/dofinansowanie ponadstandardowego wyposażenia szkoły. Informacje o wydatkach są dostępne dla każdego rodzica i można się z nimi zapoznać

W roku szkolnym 2022/23 dobrowolna składka miesięczna na Radę Rodziców wynosi 10 zł (100 zł rocznie).

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto: Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie 23 8685 0001 0000 0794 2000 0010.

Zachęcamy każdego ucznia/rodzica do dokonywania wpłat.