Finał konkursu historycznego

 
W dniu 15 marca 2010r. w murach Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego odbył się finał pierwszego ogólnopolskiego konkursu historycznego: „Szlak bojowy II Korpusu Polskiego. Bitwa o Monte Cassino”. Organizatorem konkursu była „Fundacja Andrzej Marzec MONTE CASSINO”.
Działalności fundacji przewodzą idee mające na celu m.in. podtrzymywanie tradycji narodowej, kultywowanie pamięci o bitwie pod Monte Cassino, popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wysiłku zbrojnego polskiego żołnierza w II wojnie światowej. Współorganizatorem było Starostwo Powiatowe w Lublinie i Starostwo Powiatowe w Kraśniku. Patronat honorowy sprawował Jan Łopata – poseł na sejm. Patronat medialny gazeta „NASZE MIASTO”.
Pierwszy etap konkursu odbył się 26 stycznia br. i obejmował pytania związane ze szlakiem bojowym II Korpusu Polskiego. Do drugiego etapu – finału – zakwalifikowało się 26 osób ze szkół ponadgimnazjalnych z: Piotrowic, Zakrzówka, Kraśnika, Chodla, Niedrzwicy Dużej, Opola Lubelskiego, Chełma, Janowa Lubelskiego, Rzeszowa, Złocieńca k Szczecina, Bełżyc, Pszczelej Woli i Bychawy. Pytania przygotowane przez przedstawicieli głównego organizatora konkursu, czyli Fundacji Monte Cassino z Kraśnika, dotyczyły przebiegu bitwy pod Monte Cassino.
Zadanie nie było łatwe, ponieważ młodzież musiała wykazać się dość szczegółową wiedzą. Najlepsze okazały się dziewczęta:
I miejsce: Elżbieta Kowalska, ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie,
II miejsce: Żaneta Szarama, ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, obie uczennice przygotowywane były do konkursu przez pana Marka Krzysztonia
III miejsce: Karolina Dąbek, Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.
W nagrodę zwyciężczynie konkursu wezmą udział w kwietniowych obchodach 65. rocznicy wyzwolenia Bolonii. W ubiegłym roku Młodzieżowa Orkiestra Dęta HENRYCZKI wzięła udział w obchodach 65. rocznicy bitwy pod Monte Cassino, zapewniając oprawę muzyczną uroczystości. Właśnie wtedy zapadła decyzja, że pierwszy konkurs o II Korpusie Polskim odbędzie się właśnie w Bychawie.
Wszyscy uczestnicy finału zostali nagrodzeni okolicznościowymi albumami ufundowanymi przez Powiat Lubelski i dyplomami za udział w konkursie. Zabezpieczenie kulinarne przygotowała szkolna stołówka.
Konkurs spełnił zamierzone cele dydaktyczne, o czym świadczy liczny udział młodzieży. Dało się zauważyć ogromne zaangażowanie w przygotowania, co zaowocowało pogłębieniem świadomości historycznej młodych ludzi. Stał się on niezwykle wyjątkowy dla jednej z laureatek – Żanety Szarama – która, dzięki wygranej, będzie mogła wyjechać do Włoch i zobaczyć miejsca, gdzie dzielnie walczył jej pradziadek – Władysław Szarama.
Po pierwszej części konkursowej odbyło się spotkanie z panem porucznikiem Antonim Gorbaczów – żyjącym uczestnikiem bitwy pod Monte Cassino. Wspomnienia p. Antoniego do głębi wzruszyły i poraziły wszystkich uczestników spotkania. Tę piękną patriotyczną lekcję dopełniły recytacje wierszy o Monte Cassino i krótki koncert orkiestry. W uroczystości uczestniczył Starosta Lubelski p. Paweł Pikula.
Uczestnicy i opiekunowie podkreślali bardzo dobrą organizację konkursu, wskazali na serdeczność i życzliwość gospodarzy. Nad całością jak zwykle czuwał i prowadził dyr. Henryk Dudziak.
Do zobaczenia na drugim konkursie za rok