„Pablo Picasso – wizerunek wielokrotny”

  

27 listopada grupa wychowanków naszego internatu, wraz z opiekunkami, zwiedziła wystawę „Pablo Picasso – wizerunek wielokrotny”, która zaprezentowana została w Muzeum Lubelskim.
Ekspozycja przedstawiała około 300 dzieł (grafika, ceramika), które nie były pokazywane dotąd w Polsce. Na wystawie ukazano nie tylko dorobek Picassa ale też wpływ jego twórczości na kształtowanie się sztuki użytkowej w Polsce (tkaniny, ceramika).
Młodzież miała również okazję obejrzeć wystawę stałą „Sztuka ludowa regionu lubelskiego”, na której zaprezentowano eksponaty z zakresu garncarstwa, tkactwa, kowalstwa, plastyki obrzędowej i zdobniczej.
Wieczorem natomiast uczniowie podziwiali świąteczną iluminację „Tarasów Zamkowych” oraz panoramę Lublina z dachu centrum handlowego, którą uwiecznili na fotografiach (patrz galeria).

Joanna Lipiec, Eliza Golik