ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81,
23-100 Bychawa

81 566 00 19
liceum@kwiateklo.pl

Uroczyste Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Msza Św. w kościele parafialnym w Bychawie 24.06.2022 godzina 8:30 Rozdanie świadectw w szkolnym amfiteatrze godzina 9.30

Rekrutacja 2022/2023

Od roku 2022/23 proponujemy nowe kierunki kształcenia:

Liceum Ogólnokształcące - Klasa ekonomiczna - Klasa turystyczno-sportowa Technikum - Technik rachunkowości

więcej informacji
Odsłony: 3922

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

 

Orkiestra powstała w 1995 roku z inicjatywy dyrektora szkoły Henryka Dudziaka i nieprzerwanie działa do chwili obecnej. Wykonywane utwory muzyczne są zawsze na bardzo wysokim poziomie i charakteryzują się wysokim stopniem trudności. Orkiestra jest znana z udanych licznych koncertów w kraju i za granicą. Orkiestra występuje na uroczystościach o charakterze patriotycznym, obrzędowym, religijnym, okazjonalnym, środowiskowym. Orkiestrze towarzyszy grupa czirliderek, która podnosi walory artystyczne i wizualne orkiestry.

 


Opis działalności orkiestry:

 • 1995r. z inicjatywy dyrektora Henryka Dudziaka powstał zespół orkiestry dętej, który początkowo liczył tylko kilku chłopców;
 • Dwukrotnie w 1997 i 1999 r. otrzymała puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty i pierwsze miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych. Kapelmistrzem orkiestry był pan Leszek Gozdal
 • 1998r. Laur Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych Lublin-98;
 • 1999r. Bychawsko - chicagowska orkiestra zagrała dla papieża Jana Pawła II podczas jego wizyty w Sandomierzu;
 • 1999r. Festiwal Orkiestr Dętych Lubartów- 99;
 • W 2000 r. podczas obchodów Święta 3 maja występowała wspólnie z Orkiestrą Dętą Trójcowo w Chicago.
 • W 2001 r. wspólnie z Polonijną Orkiestrą Dętą Trójcowo z Chicago koncertowała dla Ojca Św. Jana Pawła II na placu Św. Piotra w Rzymie w czasie audiencji urodzinowej.

 • 2001, 2002 i 2004 r. reprezentowała Lubelszczyznę na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Inowrocławiu gdzie zdobyła wyróżnienie za obiecujący debiut, wysoki poziom artystyczny i prezentację. Kapelmistrz: Stanisław Korniak
 • W 2005 roku orkiestra obchodziła uroczyste X-lecie działalności artystycznej. W czerwcu 2005 r. orkiestra reprezentowała Lubelszczyznę na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki w Sergiejewce k. Odessy.

 • Jest wielokrotnym laureatem Wojewódzkich Festiwali Orkiestr Dętych na Lubelszczyźnie.
 • 18 marca 2006 roku Kapituła pod przewodnictwem marszałka województwa uznała, że kulturę Lubelszczyzny najlepiej promuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Henryczki” z Bychawy i nadała jej tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego.
 • Lata 2007 - 2008 to pasmo kolejnych sukcesów festiwalowych i olbrzymia ilość koncertów w województwie i kraju.
 • W maju 2009 r. z wielkim sukcesem Orkiestra uczestniczyła w głównych uroczystościach 65 rocznicy bitwy o Monte Casino we Włoszech.
 • W 2010 r. koncertowała w Bolonii we Włoszech, La Chapelle we Francji i we Lwowie na Ukrainie.

Działalność orkiestry jest finansowana przez Powiat Lubelski- dodatkowo wspierana jest przez stowarzyszenie.

Obecnie dyrygentem orkiestry jest pan Bartłomiej Pietrzak.

 

 

 

 

Kategoria:

‘One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.’ Frank Smith

Read More

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,który puste życie napełnia światłem, a puste serca - wzruszeniem." Kornel Makuszyński

Zobacz więcej Button

Szkolny Klub Wolontariusza „To co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić ... „ Lewis Carroll

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More DE; ?>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More