Odsłony: 3336

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Orkiestra powstała w 1995 roku z inicjatywy dyrektora szkoły Henryka Dudziaka i nieprzerwanie działa do chwili obecnej. Wykonywane utwory muzyczne są zawsze na bardzo wysokim poziomie i charakteryzują się wysokim stopniem trudności. Orkiestra jest znana z udanych licznych koncertów w kraju i za granicą. Orkiestra występuje na uroczystościach o charakterze patriotycznym, obrzędowym, religijnym, okazjonalnym, środowiskowym. Orkiestrze towarzyszy grupa czirliderek, która podnosi walory artystyczne i wizualne orkiestry.


Opis działalności orkiestry:

 • 1995r. z inicjatywy dyrektora Henryka Dudziaka powstał zespół orkiestry dętej, który początkowo liczył tylko kilku chłopców;
 • Dwukrotnie w 1997 i 1999 r. otrzymała puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty i pierwsze miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych. Kapelmistrzem orkiestry był pan Leszek Gozdal
 • 1998r. Laur Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych Lublin-98;
 • 1999r. Bychawsko - chicagowska orkiestra zagrała dla papieża Jana Pawła II podczas jego wizyty w Sandomierzu;
 • 1999r. Festiwal Orkiestr Dętych Lubartów- 99;
 • W 2000 r. podczas obchodów Święta 3 maja występowała wspólnie z Orkiestrą Dętą Trójcowo w Chicago.
 • W 2001 r. wspólnie z Polonijną Orkiestrą Dętą Trójcowo z Chicago koncertowała dla Ojca Św. Jana Pawła II na placu Św. Piotra w Rzymie w czasie audiencji urodzinowej.

 • 2001, 2002 i 2004 r. reprezentowała Lubelszczyznę na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Inowrocławiu gdzie zdobyła wyróżnienie za obiecujący debiut, wysoki poziom artystyczny i prezentację. Kapelmistrz: Stanisław Korniak
 • W 2005 roku orkiestra obchodziła uroczyste X-lecie działalności artystycznej. W czerwcu 2005 r. orkiestra reprezentowała Lubelszczyznę na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki w Sergiejewce k. Odessy.

 • Jest wielokrotnym laureatem Wojewódzkich Festiwali Orkiestr Dętych na Lubelszczyźnie.
 • 18 marca 2006 roku Kapituła pod przewodnictwem marszałka województwa uznała, że kulturę Lubelszczyzny najlepiej promuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Henryczki” z Bychawy i nadała jej tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego.
 • Lata 2007 - 2008 to pasmo kolejnych sukcesów festiwalowych i olbrzymia ilość koncertów w województwie i kraju.
 • W maju 2009 r. z wielkim sukcesem Orkiestra uczestniczyła w głównych uroczystościach 65 rocznicy bitwy o Monte Casino we Włoszech.
 • W 2010 r. koncertowała w Bolonii we Włoszech, La Chapelle we Francji i we Lwowie na Ukrainie.

Orkiestra utrzymuje się przy wsparciu powiatu lubelskiego (1 etat kapelmistrza), rady rodziców, własnym zarobionym środkom i zapobiegliwości założyciela orkiestry, czasem z konieczności dyrygenta, dyrektora szkoły. 

Dyrygentem orkiestry jest mgr Dariusz Lewandowski.

 

 

 

 

Kategoria: