Odsłony: 12688

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 4-letnie liceum ogólnokształcące

1. klasa ekonomiczna  - nowość!!!

2. klasa matematyczno-informatyczna

3. klasa biologiczno-chemiczna z innowacją pedagogiczną Elementy ratownictwa medycznego

4. klasa mundurowa (Policja, Oddział Przygotowania Wojskowego - nowość!!!)

5. klasa humanistyczna

 

5-LETNIE Technikum

1. technik ekonomista 

2. technik rachunkowości - nowość!!!

 

 

  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 KLASA EKONOMICZNA  /NOWOŚĆ/

Klasa ekonomiczna to oferta dla uczniów, którzy interesują się ekonomią. Nauka w tej klasie daje możliwość znacznego poszerzenia wiedzy z zakresu matematyki, geografii i języka angielskiego. Naszym priorytetem jest bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, co zapewni pomyślny start na ciekawe kierunki studiów.

Absolwenci klasy ekonomicznej będą mogli kontynuować naukę na takich kierunkach studiów jak: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Marketing, Prawo, Stosunki Międzynarodowe

Jeżeli jesteś zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy ekonomicznej – to jest to odpowiedni wybór dla Ciebie.

 

 Rozszerzenia

matematyka, geografia, język angielski

 Języki obce

angielski (kontynuacja), niemiecki (podstawowy lub kontynuacja)

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, geografia, język angielski

Klasa matematyczno-informatyczna

Klasa skierowana jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, programowania.

Przedmioty te realizowane na poziomie rozszerzonym umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów takich jak: architektura, automatyka i robotyka budownictwo, computer science, elektrotechnika, informatyka, matematyka, matematyka stosowana, fizyka, mechatronika, telekomunikacja. Większość absolwentów tej klasy kontynuuje naukę na uczelniach politechnicznych ale mamy też studentów prawa, socjologii, anglistyki i kierunków przyrodniczych.

Jeżeli jesteś zainteresowany takim zakresem edukacji – to jest to odpowiedni wybór dla Ciebie.

Rozszerzenia

matematyka, informatyka, język angielski

 Języki obce

angielski (kontynuacja), niemiecki (podstawowy lub kontynuacja)

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, język angielski, informatyka

 

KLASA Biologiczno-chemiczna

Klasa skierowana jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu biologii i chemii. Przedmioty te realizowane na poziomie rozszerzonym umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów takich jak: medycyna, farmacja, stomatologia, ratownictwo medyczne, kosmetologia, chemia, biologia, weterynaria, biotechnologia, analityka medyczna, ochrona zdrowia, fizykoterapia.

W ramach innowacji pedagogicznej  Elementy ratownictwa medycznego uczniowie poznają specyfikę pracy w zawodach medycznych oraz zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego. 

Uczniowie opanowują również język angielski na poziomie rozszerzonym, dzięki czemu mogą kontynuować naukę za granicami Polski.

Rozszerzenia

biologia, chemia

Języki obce

angielski (kontynuacja), niemiecki (podstawowy lub kontynuacja)

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, biologia, chemia

 

Klasa mundurowa (PolicJa; Oddział przygotowania wojskowego)

Klasa z innowacją pedagogiczną: policja lub wojsko skierowana jest do uczniów zainteresowanych kontynuowaniem nauki na kierunkach umożliwiających pracę w służbach mundurowych oraz pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu geografii, wiedzy o społeczeństwie.

Przedmioty te realizowane na poziomie rozszerzonym umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów takich jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, prawo, administracja. Dzięki dodatkowym zajęciom z przedmiotu Elementy wiedzy o Policji lub Elementy wiedzy o wojsku uczniowie poznają specyfikę i praktykę funkcjonowania służb mundurowych.

Klasa umożliwia kontynuowanie nauki w Wyższej szkole Policji i uczelniach wojskowych.

Rozszerzenia

geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

Przedmioty uzupełniające

historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce

Języki obce

angielski (kontynuacja), niemiecki(podstawowy lub kontynuacja)

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, język angielski, geografia

 

KLASA HUMANISTYCZNA 

Klasa humanistyczna to oferta dla uczniów, którzy interesują się przedmiotami humanistycznymi. Nauka w tej klasie daje możliwość znacznego poszerzenia wiedzy z zakresu języka polskiego, historii i języka angielskiego. Naszym priorytetem jest bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, co zapewni pomyślny start na ciekawe kierunki studiów.

Absolwenci klasy humanistycznej kontynuują naukę na takich kierunkach studiów jak: Filologia angielska, Filologia germańska, Lingwistyka stosowana, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Pedagogika, Politologia, Prawo, Administracja, Stosunki międzynarodowe, Europeistyka, filologia polska, filologia klasyczna, historia sztuki i ochrona dóbr kultury, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, teatrologia, psychologia, socjologia.

Jeżeli jesteś zainteresowany takim zakresem edukacji – to jest to odpowiedni wybór dla Ciebie.

 

 Rozszerzenia

 język angielski, język polski, historia

 Języki obce

angielski (kontynuacja), niemiecki (podstawowy lub kontynuacja)

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, język angielski, historia

 

Technikum nr 2

 Technik ekonomista 

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności;
 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej;
 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży;
 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku;
 • sporządzania biznesplanu;
 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
 • sporządzania dokumentacji kadrowej;
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
 • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

  W trakcie nauki uczniowie tej klasy  przystępują do dwóch zewnętrznych egzaminów zawodowych, organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz uczestniczą w atrakcyjnych praktykach zawodowych.

Rozszerzenia

 język angielski, matematyka, geografia

 Języki obce

angielski (kontynuacja), niemiecki (podstawowy lub kontynuacja)

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, język angielski, geografia

 

Technik rachunkowości 

Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy
 • sporządzania dokumentacji kadrowej
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
 • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego
 • organizowana rachunkowości jednostek organizacyjnych
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników
 • wyceniania składników aktywów i pasywów
 • ustalania wyniku finansowego
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych
 • prowadzenia analizy finansowej

W trakcie nauki uczniowie tej klasy  przystępują do dwóch zewnętrznych egzaminów zawodowych, organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz uczestniczą w atrakcyjnych praktykach zawodowych.

Rozszerzenia

 język angielski, matematyka, geografia

 Języki obce

angielski (kontynuacja), niemiecki (podstawowy lub kontynuacja)

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, język angielski, geografia

 

 
Kategoria: