ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81,
23-100 Bychawa

81 566 00 19
liceum@kwiateklo.pl

Zapraszamy

Szkoła w obiektywie

Mały Książe

Animacja Magdy H. w ramach zajęć kółka teatralnego

Mały Książe

Animacja Mikołaja T. w ramach zajęć kółka teatralnego

Rekrutacja 2023/2024

Od roku 2023/24 proponujemy nowe kierunki kształcenia:

Liceum Ogólnokształcące - Klasa turystyczno-sportowa - Klasa sportowa (pływanie) Technikum - Technik rachunkowości

więcej informacji

Wirtualny spacer po szkole

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły

Zwiedzaj
Kategoria:

XII Ogólnopolski Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” – 2023 r.

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z Lublina, XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. mjra H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego z Lublina zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Konkurs od wielu lat jest organizowany przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Instytutu Pamięci Narodowej i 15 Kuratorów Oświaty.

Cele Konkursu:

1.Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2023).

2.Upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.

3.Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.

4.Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej. 5.Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronach:

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=12456

https://www.fkw.edu.pl/xii-ogolnopolski-konkurs-zolnierze-wykleci-bohaterowie-niezlomni-2023-r/

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszone są o kontakt z pedagogiem szkolnym.

Kategoria:

Startuje IV edycja ogólnopolskiego konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”.

Inicjatywa skierowana jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia uczelni położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 marca br. Członkiem Komitetu Honorowego jest Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, a inicjatorem przedsięwzięcia Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Zasady udziału w konkursie

Konkurs podzielony jest na cztery kategorie, pierwsze trzy skierowane są do młodzieży w wieku 15-21 lat uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych:

1.Praca plastyczna – stworzenie ilustracji do publikacji na temat zbrodni katyńskiej.

2.Praca literacka – temat: „To także walka. Codzienność polskich oficerów w obozach NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku w latach 1939-1940”.

3.Tekst piosenki - poświęcony Zbrodni Katyńskiej.

4.Czwarta kategoria skierowana jest do studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia i polega na przygotowaniu scenariusza 45-minutowej lekcji na temat: „To także walka. Codzienność polskich oficerów w obozach NKWD w: Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku w latach 1939-1940”.

Każdy z uczestników może złożyć wyłącznie jedną pracę.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdziecie na stronach:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/polskie-serce-peklo-katyn-1940--rusza-iv-edycja-konkursu

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=12452

Osoby chętne do uczestnictwa w konkursie proszone są o kontakt z pedagogiem szkolnym.

Kategoria:

 

W najbliższy poniedziałek rozpoczynają się ferie zimowe w naszym województwie. Dla niektórych z Was oznacza to wyjazdy poza miejsce zamieszkania, inni pozostaną w domach rodzinnych. Będzie to  zasłużony czas odpoczynku i zabawy. Jednak z okresem zimowym związane są pewne specyficzne zagrożenia, których trzeba unikać.

Pamiętajcie: zdrowy rozsądek i odpowiedzialność pozwoli uniknąć nieszczęśliwych zdarzeń.

W zakładce pedagoga szkolnego znajdziecie informacje mówiące o podstawowych zagrożeniach, które mogą zdarzyć się w okresie ferii zimowych oraz numery i adresy instytucji pomocowych, które mogą okazać się przydatne w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

Pedagog szkolny