ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81,
23-100 Bychawa

81 566 00 19
liceum@kwiateklo.pl

Zapraszamy

Szkoła w obiektywie

Mały Książe

Animacja Magdy H. w ramach zajęć kółka teatralnego

Mały Książe

Animacja Mikołaja T. w ramach zajęć kółka teatralnego

Rekrutacja 2022/2023

Od roku 2022/23 proponujemy nowe kierunki kształcenia:

Liceum Ogólnokształcące - Klasa ekonomiczna - Klasa turystyczno-sportowa Technikum - Technik rachunkowości

więcej informacji

Wirtualny spacer po szkole

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły

Zwiedzaj
Kategoria:

Nasz szkoła  dołączyła do  w akcji: ,,Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych", organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

 Jak dbać o zdrowie własne i najbliższych oraz co robić by zapobiegać chorobom zakaźnym? – m.in. na te pytania będą szukać odpowiedzi uczniowie podczas akcji „Tygodnia profilaktyki chorób zakaźnych”. Przedsięwzięcie ma na celu, przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych.

W trakcie realizacji projektu, w zakładce pedagoga szkolnego, umieszczane będą informacje dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych, rekomendowane przez MEN oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Zachęcamy do zapoznawania się z materiałami edukacyjnymi.

Kategoria:

Informacja

Zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego można odebrać w dniu 9 września 2022 w godzinach 8.00-14.30 (gabinet wicedyrektora)

W pozostałych dniach zaświadczenia są do obioru w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-14.30