ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81,
23-100 Bychawa

81 566 00 19
liceum@kwiateklo.pl

Zapraszamy

Szkoła w obiektywie

Mały Książe

Animacja Magdy H. w ramach zajęć kółka teatralnego

Mały Książe

Animacja Mikołaja T. w ramach zajęć kółka teatralnego

Wirtualny spacer po szkole

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły

Zwiedzaj
Kategoria:

Dnia 19 listopada 2021 r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w warsztatach ,,Treningu pamięci i koncentracji", przeprowadzonych w naszej szkole przez pedagoga z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bychawie, Panią Magdalenę Gąbkę. W trakcie zajęć młodzież zdobyła wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu treningu mózgu. 

Trening pamięci i koncentracji jest bardzo istotny w obecnych czasach, gdy bombardowani jesteśmy ze wszystkich stron tysiącami ważnych i nieważnych informacji, a coraz częściej zdarza się nam się zapominać o rzeczach najistotniejszych. Techniki, które poznała  młodzież w trakcie spotkania, pozwolą nauczyć się szybkiego i trwałego zapamiętywania. Informacje dotyczące ,,pielęgnacji" tak ważnego organu jakim jest mózg, pomogą uczestnikom na jego efektywniejsze wykorzystanie, a tym samym na uzyskiwanie coraz lepszych wyników edukacyjnych.

Kategoria:

 

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2021 w naszej szkole, przeprowadzone zostały warsztaty odkrywania pasji, pod hasłem:,, Z Bychawy w Himalaje, czyli moja droga na 3K". Warsztaty przeprowadziła alpinistka, pedagog Poradnii Psychologiczno- Pedagogicznej w Bychawie oraz absolwentka naszej szkoły, Pani Magdalena Gąbka. W trakcie kreatywnych zajęć, młodzież w miłej atmosferze, z zaciekawieniem poznawała drogę życiową naszego gościa. Jesteśmy pewni, że taka forma realizacji treści z zakresu doradztwa zawodowego będzie źródłem inspiracji dla uczestników spotkania w drodze na ich własne 3K.

Pani Magdalenie serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas oraz życzymy szczęśliwych powrotów z kolejnych górskich wypraw😊

Kategoria:

 

 

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw. Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest wymierzone przeciwko rodzicom. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają. Zapisy zawarte w Konwencji o prawach dziecka są podstawą działalności UNICEF, który podejmuje starania, aby stanowiły one kanon zasad etycznych i standardów międzynarodowych postępowania wobec dzieci (źródło: unicef).

Nasza szkoła dołączyła do programu UNICEF:,, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 2021". Już jutro pierwsza z inicjatyw realizowanych w ramach programu- informacje o niej znajdziecie w wiadomościach w dzienniku elektronicznym😊

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi praw dziecka, które umieszczone są w zakładce pedagoga szkolnego.

 

‘One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.’ Frank Smith

Read More

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,który puste życie napełnia światłem, a puste serca - wzruszeniem." Kornel Makuszyński

Zobacz więcej Button

Szkolny Klub Wolontariusza „To co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić ... „ Lewis Carroll

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More DE; ?>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More