ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81,
23-100 Bychawa

81 566 00 19
liceum@kwiateklo.pl

Zapraszamy

Szkoła w obiektywie

Mały Książe

Animacja Magdy H. w ramach zajęć kółka teatralnego

Mały Książe

Animacja Mikołaja T. w ramach zajęć kółka teatralnego

Rekrutacja 2022/2023

Od roku 2022/23 proponujemy nowe kierunki kształcenia:

Liceum Ogólnokształcące - Klasa ekonomiczna - Klasa turystyczno-sportowa Technikum - Technik rachunkowości

więcej informacji

Wirtualny spacer po szkole

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły

Zwiedzaj
Kategoria:

Informacja dla osób, które chciałyby wesprzeć działanie Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie:

1. Rada Rodziców jest organem szkoły- który wspiera działalność szkoły.

2. Rada Rodziców gromadzić środki finansowe, które pochodzą z dobrowolnych składek uczniów/rodziców.

3. Środki finansowe gromadzone przez Radę Rodziców są przeznaczane na wspieranie działalności statutowej szkoły min. dofinansowanie wycieczek i imprez szkolnych, zakup nagród dla uczniów, zakup/dofinansowanie ponadstandardowego wyposażenia szkoły. Informacje o wydatkach są dostępne dla każdego rodzica i można się z nimi zapoznać

W roku szkolnym 2022/23 dobrowolna składka miesięczna na Radę Rodziców wynosi 10 zł (100 zł rocznie).

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto: Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie 23 8685 0001 0000 0794 2000 0010.

Zachęcamy każdego ucznia/rodzica do dokonywania wpłat.

 

 

Kategoria:

 

 

 

 

 

Od 2016 roku przy Ministrze Edukacji i Nauki działa Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do głównych zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej- oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.

Dnia 26 września br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, odbyła się inauguracja cyklu Konsultacji Wojewódzkich Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. W sali błękitnej zebrało się wraz z nauczycielami blisko 200 uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu całego województwa lubelskiego. Gośćmi honorowymi tego spotkania byli:Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty, reprezentująca prof. dr hab. Przemysława Czarnka Ministra Edukacji i Nauki, Pan Lech Sprawka Wojewoda Lubelski oraz Pan Mirosław Wójcik Wicekurator Oświaty w Lublinie .

Wśród zaproszonych uczniów nie zabrakło przedstawicielek naszej młodzieży. Społeczność ,,Kwiatka", godnie reprezentowały Aleksandra Bartoszek z klasy II ab LO oraz Aleksandra Gutek z klasy III cd LO.

W trakcie panelu dyskusyjnego, rozważania uczniów skupiały się na problemach dotyczących: korzystania z telefonów komórkowych, hejtu, przemocy,szybkiego rozwoju technologii i związanych z nim problemów oraz problemów zdrowia psychicznego, z którymi boryka się współczesna młodzież. Nie zabrakło też szukania rozwiązań, dotyczących dostępu do psychologów, specjalistów oraz form realizacji edukacji psychologicznej w szkołach.

Czas spędzony poza murami szkoły, nie był dla naszych uczennic czasem straconym. Przekonały się, że młode pokolenie ma głos w sprawach dotyczących edukacji i wychowania, a aktywne i skuteczne formowanie postaw obywatelskich, opiera się również na tematach wziętych z ich codziennego życia😊

‘One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.’ Frank Smith

Read More

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,który puste życie napełnia światłem, a puste serca - wzruszeniem." Kornel Makuszyński

Zobacz więcej Button

Szkolny Klub Wolontariusza „To co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić ... „ Lewis Carroll

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More DE; ?>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More