ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81,
23-100 Bychawa

81 566 00 19
liceum@kwiateklo.pl

Uroczyste Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Msza Św. w kościele parafialnym w Bychawie 24.06.2022 godzina 8:30 Rozdanie świadectw w szkolnym amfiteatrze godzina 9.30

Rekrutacja 2022/2023

Od roku 2022/23 proponujemy nowe kierunki kształcenia:

Liceum Ogólnokształcące - Klasa ekonomiczna - Klasa turystyczno-sportowa Technikum - Technik rachunkowości

więcej informacji
Odsłony: 2673

ROZKŁAD DNIA

 
PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK
6:30 - pobudka
7:00 - 8:00 śniadanie
7.30-14.30 zajęcia lekcyjne
12.30-14.00 obiad
po zakończonych zajęciach lekcyjnych do godz. 16.00- czas wolny z możliwością wyjścia do sklepu i na spacer( wpis do zeszytu wyjść- obowiązkowo!)
16:0 -16:50 -przygotowanie do  nauki własnej
16.30-18.30 - nauka własna
17.45- kolacja gr.1
18.00- kolacja gr.2
18.15- kolacja gr.3
18.15 - wejście na basen
18:30 -19:00 - czas wolny na terenie internatu
18:30 -20:30 - zajęcia komputerowe
19:00 - 21:00 - zajęcia zorganizowane na terenie szkoły
19.00- 19.30- możliwość wyjścia do sklepu lub na spacer w grupie zorganizowanej z wychowawcą
21.00-22.00-toaleta wieczorna
od godz. 21.00 wychowankowie przebywają w swoich pokojach
22:00- 6.00 - cisza nocna
PIĄTEK
6.30 - pobudka
7.00 - 8.00 - śniadanie
7.30 - 14.25 - zajęcia lekcyjne
12.30 - 14.00 - obiad
po zakończonych zajęciach lekcyjnych do godz.16.00- czas wolny z możliwością wyjścia do sklepu lub  na spacer ( wpis do zeszytu- obowiązkowo!)
16.00 - 16.30 - apel na świetlicy
16.30-17.30- czas wolny na terenie internatu
17.30 - 18.00 - kolacja
18.00 - 18.30 - porządki generalne w pokojach
18.30 - 19.00 - sprawdzanie czystości w pokojach
19.00 - 19.30 - możliwość wyjścia do sklepu lub na spacer w grupie zorganizowanej z wychowawcą
19.00-21.00- zajęcia zorganizowane na terenie szkoły, zajęcia komputerowe
21.00 - 22.00 - toaleta wieczorna
22.00- 6.00 - cisza nocna
SOBOTA/ NIEDZIELA
8.00 - pobudka
8.00 - 9.00 - śniadanie
9.00 - 10.00 - sprzątanie
10.00 - 12.30 - czas wolny
12.30 - 13.30 - obiad
13.30 - 16.00 - czas wolny z możliwością wyjścia na miasto( wpis do zeszytu wyjść- obowiązkowo!)
16.00 - 16.30 - przygotowanie do nauki własnej
16.30 - 18.30 - nauka własna w pokojach
17.30 - 18.00 kolacja
18.30-19.00- możliwość wyjścia do sklepu lub na spacer w grupie zorganizowanej z wychowawcą
18.30 - 21.00 - zajęcia rekreacyjno - sportowe
21.00 - 22.00 - toaleta wieczorna
22.00- 6.00 - cisza nocna

ZASADY UŻYTKOWANIA PRALNI


1. czas prania:
codziennie( oprócz niedziel i świąt) w godzinach:

14.00-16.00

19.30- 21.00

2. pralnię udostępnia wychowawca dyżurujący i sprawdza ilość prania.
3. do bębna pralki należy włożyć zalecaną na pralce ilość prania
4. suszarka może być używana tylko po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą.
5. pranie wywieszamy w miejscu do tego przeznaczonym - należy wywiesić odzież na suszarki przy  krytej pływalni.
Kategoria:

‘One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.’ Frank Smith

Read More

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,który puste życie napełnia światłem, a puste serca - wzruszeniem." Kornel Makuszyński

Zobacz więcej Button

Szkolny Klub Wolontariusza „To co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić ... „ Lewis Carroll

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More DE; ?>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More