Od poniedziałku do czwartku obowiązuje następujący rozkład dnia:

 

06.30 – pobudka, toaleta poranna, porządkowanie sal, przygotowanie się do lekcji;

07.00 – 8.00 – śniadanie;

07.30 – 16.00 – zajęcia szkolne wg planu;

12.30 – 15.00 – obiad;

15.00 – 16.30 – czas wolny**

16.30 – 17.00 – przygotowanie do nauki

17.00 – 19.00 – obowiązkowa nauka własna (podział na grupy)

17.30 – 18.00 – kolacja (podział na grupy):

  • 30 – 17.45 – I grupa
  • 45 – 18.00 – II grupa

19.00 – 21.00 – czas wykorzystywany na naukę własną (w pokoju), rekreację indywidualną, wyjścia zorganizowane;

 świetlicowe, sportowe, komputerowe;

21.00 – 21.50 – toaleta wieczorna;

21.50 – 22.00 – przygotowanie do ciszy nocnej;

22.00 – 06.00 – cisza nocna.

  

PIĄTEK

 

06.30 – pobudka

07.00- 08.00 – śniadanie

07.30 – 14.25 – zajęcia lekcyjne

12.30 – 14.00 – obiad

Do godz. 16.30 – czas wolny;

17.00 – 17.30 – apel;

17.30 – kolacja;

18.00 – 18.30 – generalne porządki w pokojach;

19.00 – 21.00 – czas przeznaczony na pranie, sprzątanie, zajęcia zorganizowane grupowe świetlicowe, sportowe;

21.00 – 21.50 – toaleta wieczorna;

21.50 – 22.00 – przygotowanie do ciszy nocnej;

22.00 – 07.00 – cisza nocna.

 

 W dni wolne od zajęć lekcyjnych obowiązuje następujący rozkład dnia:

 

SOBOTA

 

08.00 – pobudka

08.30 – 09.00 – śniadanie

09.00 – 10.00 – czas przeznaczony na pranie, sprzątanie;

10.00 – 12.00 – czas wolny;

12.30  – obiad;

13.00 – 16.00 – czas wolny;

16.00 – 17.00 – zajęcia sportowo- rekreacyjne na terenie szkoły

17.00 – kolacja;

17.30 – 21.00 – czas wykorzystywany na zajęcia sportowo – rekreacyjne, basen;

21.00  22.00 – przygotowanie do ciszy nocnej;

22.00 – 06.00 – cisza nocna.

 

   

NIEDZIELA

 

8.30- pobudka

9.00-9.30 śniadanie

9.30-12.00- czas wolny( wyjście do kościoła, na spacer)

12.30 obiad

13.00-16.00- poobiedni odpoczynek, czas wolny z możliwością wyjścia

16.30-18.00 nauki

17.00- kolacja

18.00-21.00- zajęcia własne

21.00- toaleta wieczorna