Obcokrajowcy przyjmowani są na podstawie świadectwa potwierdzającego ukończenie etapu edukacyjnego na poziomie szkoły podstawowej.

Ponadto dostarczają do szkoły:

  • wypełniony kwestionariusz osobowy (Wniosek dla osób z poza systemu rekrutacji elektronicznej)
  • akt urodzenia z tłumaczeniem przysięgłym
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły z tłumaczeniem przysięgłym
  • dodatek do świadectwa z tłumaczeniem przysięgłym
  • dwa podpisane zdjęcia
  • notarialne upoważnienie do sprawowania opieki dla kierownika internatu