ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81,
23-100 Bychawa

81 566 00 19
liceum@kwiateklo.pl

Rekrutacja 2023/2024

Od roku 2023/24 proponujemy nowe kierunki kształcenia:

Liceum Ogólnokształcące - Klasa turystyczno-sportowa - Klasa sportowa (pływanie) Technikum - Technik rachunkowości

więcej informacji
Kategoria:

PORADY DLA MAŁYCH I DUŻYCH😊

Ferie w miejscu zamieszkania i nie tylko!

Podstawowe zasady bezpieczeństwa to: - znajomość podstawowych zasadach poruszania się pieszych po drogach w warunkach złej widoczności oraz gdy drogi są śliskie i zaśnieżone.

- zjeżdżanie na sankach wyłącznie w miejscach, które oddalone są od ruchu drogowego;

- należy ubierać się adekwatnie do temperatury panującej na zewnątrz. Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu. Idąc na górkę, czy dłuższy spacer w zimowej aurze warto się zaopatrzyć w ciepły napój w termosie;

- przechodzenie przez ulicę w porze zimowej powinno być wykonywane przez dziecko ze szczególną ostrożnością, nawet na oznakowanym przejściu dla pieszych, czy przy zapalonym zielonym świetle dla ruchu pieszego;

- należy wracać do domu przed zapadnięciem zmroku;

- każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Rodzice i opiekunowie powinni przypomnieć dzieciom o tym, aby: - do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybierały miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych.

Pamiętajmy, że zimą znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc należy zachować szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni;

- zrezygnowały z zabawy w miejscu, gdzie znajdują się zwisające z balkonów i dachów masywne sople lodu – stanowią one zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. W takim przypadku, należy powiadomić o sytuacji osoby dorosłe lub Straż Pożarną, która usunie niebezpieczeństwo;

- nie rzucać w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub wypadku drogowego;

- nie rzucać w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami w środku, gdyż może doprowadzić to do obrażeń ciała;

- sprawdzić stan techniczny sanek, czy innych przedmiotów, na których zjeżdżają dzieci. Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe to poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy;

- nie ślizgać się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko złamań kończyn dla innych osób; - unikać otwartych zbiorników wodnych – nawet przy ujemnej temperaturze mogą być bardzo niebezpieczne;

- korzystać wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym pozorem nie wchodzić na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp. Pozornie gruby lód może w każdej chwili załamać się pod naszym ciężarem;

- kulig organizować wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Sanki łączyć grubą, wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się podczas jazdy; - nie dołączać sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie;

- podczas zabaw na śniegu i lodowisku należy pilnować swoich wartościowych przedmiotów. Jeśli to możliwe portfel lub telefon komórkowy oddać do depozytu lub pod opiekę zaufanej osobie. Bezpieczeństwo na stokach Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), nazywany jest również Kodeksem zachowania narciarzy i snowboarderów.

Obowiązkiem narciarza lub snowboardera jest zaznajomienie się z tymi zasadami oraz ich przestrzeganie.

1. WZGLĄD NA INNE OSOBY. Każdy narciarz i snowboarder powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie zagrażać nikomu innemu i nie spowodować żadnej szkody.

2. PANOWANIE NAD SZYBKOŚCIĄ I SPOSOBEM JAZDY. Każdy narciarz i snowboarder musi zjeżdżać z szybkością dopasowaną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków pogodowych i natężenia ruchu.

3. WYBÓR TORU JAZDY. Narciarz i snowboarder znajdujący się powyżej na stoku musi wybrać taki tor jazdy, aby uniknąć wszelkiej możliwości zdarzenia z narciarzem znajdującym się poniżej na stoku.

4. WYPRZEDZANIE. Wyprzedzać można z góry i z dołu, z prawej i z lewej, ale tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu narciarzowi wystarczającą przestrzeń dla wszystkich manewrów.

5. WJAZD I RUSZANIE Z MIEJSCA. Narciarz, który wjeżdża na drogę zjazdu lub po zatrzymaniu ma obowiązek sprawdzić, patrząc w górę i w dół stoku, czy może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.

6. ZATRZYMYWANIE SIĘ. Narciarz tylko w razie absolutnej konieczności może zatrzymać się w miejscach zwężeń i złej widoczności. Po upadku narciarz musi usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to tylko możliwe.

7. PODCHODZENIE I SCHODZENIE. Narciarz może podchodzić lub schodzić tylko skrajem/brzegiem trasy, a w razie złej widoczności powinien zejść z trasy.

8. STOSOWANIE SIĘ DO ZNAKÓW I SYGNALIZACJI. Każdy narciarz ma obowiązek stosowania się do znaków i sygnalizacji.

9. ZACHOWANIE SIĘ W RAZIE WYPADKU. W razie wypadku każdy narciarz ma obowiązek niesienia pomocy.

10. OBOWIĄZEK UJAWNIENIA TOŻSAMOŚCI. W razie wypadku, każdy narciarz (zarówno świadek jak i uczestnik) ma obowiązek podanie swych danych osobowych.

Bezpieczeństwo w sieci  w czasie ferii!

 Warto zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne korzystanie z Internetu  podczas ferii.

Cenne porady:

- korzystając z internetu kieruj się zasadą ograniczonego zaufania;

- chroń swoje dane, strzeż ich, nie ujawniaj danych poufnych (tj. hasło, login);

- zabezpiecz swój komputer, zainstaluj dobry program antywirusowy;

- nigdy nie podawaj danych teleadresowych nowo poznanym przez internet osobom;

- zawsze należy czytać regulaminy serwisów, z których korzystamy;

- ,,internet nie zapomina”, co raz w nim umieścisz pozostaje w sieci - zastanów się jakie treści umieszczasz w sieci;

- surfując po sieci pamiętaj o ustawieniu prywatności w programach, z których korzystasz (np. w przeglądarce internetowej); - nie zapisuj ważnych haseł w plikach dostępnych na komputerze;

- nie używaj linków rozsyłanych przez nieznanych nadawców, bądź przez komunikatory;

- nie przesyłaj osobom obcym prywatnych zdjęć;

- nie umawiaj się z osobą nieznajomą, pamiętaj nigdy nie wiesz kto jest po drugiej stronie monitora;

- nie pobieraj plików z nieznanych stron internetowych.

 

W SYTUACJI WYMAGAJĄCEJ NIEZWŁOCZNEGO UDZIELENIA POMOCY

Numer alarmowy – 112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego Każdorazowo w sytuacji pilnej/alarmowej osoby dzwoniące będą przekierowywane do odpowiednich służb na terenie miasta – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Zespołów Ratownictwa Medycznego.

GOPR – 601 100 300 lub 985 – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, podczas pobytu w górach.

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA Aplikacja dostępna jest na stronie internetowej KWP w Łodzi – www.lodzka.policja.gov.pl – ma na celu dostarczanie Policji informacji w zakresie wykroczeń porządkowych oraz miejsc zagrożonych, m.in. zaśmiecanie, niszczenie zieleni, czy akty wandalizmu, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją. „Mapa” nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.

Aplikacja mobilna „MOJA KOMENDA” Zapewnia każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt do dzielnicowych na terenie całego kraju. Aplikacja nie służy do kontaktu z Policją w sytuacjach bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu.

A teraz pozostaje nam już tylko, życzyć  Wam bezpiecznych ferii zimowych!😊👍

Kategoria:

 

Depresja jest obecnie jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie – dotyka ona około 10 procent populacji. 23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, którego celem jest upowszechnienie wiedzy na jej temat oraz zachęcenie chorych do podjęcia stosownego leczenia.

 

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z mitami krążącymi wokół tego zaburzenia i skonfrontuj  je z prawdą.

 

MIT: Depresja nie jest prawdziwą chorobą.

FAKT: Wiele osób błędnie uważa, że depresja jest jedynie stanem przejściowego smutku i niedyspozycji psychicznej. W rzeczywistości jest to jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych, które ma istotny wpływ na stan zdrowia chorego. Czym więc jest depresja? Lekarze diagnozują ją w oparciu o kryteria zawarte w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Według niej rozpoznanie depresji jest możliwe, gdy minimum dwa z poniższych trzech objawów utrzymują się niemal codziennie przez co najmniej dwa tygodnie: obniżenie nastroju utrata zainteresowań zmniejszenie energii, uczucie zmęczenia oraz dwa lub więcej spośród następujących objawów: osłabienie koncentracji niska samoocena poczucie winy i niskiej wartości pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości myśli i zamiary samobójcze zaburzenia snu zmniejszony apetyt Mimo, że do tej pory nie ma całkowitej pewności co powoduje depresję, wiemy, że jest kombinacją czynników genetycznych, biologicznych, środowiskowych i psychologicznych.

 

MIT: Pozytywne myślenie może wyleczyć depresję.

FAKT: Depresja jest bardzo poważną chorobą, która może być tak samo szkodliwa dla zdrowia jak np. choroby serca czy cukrzyca. Oczywiście pozytywne nastawienie i optymistyczne myślenie jest czynnikiem ułatwiającym powrót to zdrowia, jednak samo w sobie nie jest w stanie wyleczyć tej choroby. Warto dodać, że depresja jako zjawisko biologiczne wymaga leczenia farmakologicznego oraz psychoterapii jako metody wspomagającej.

 

MIT: Depresja pojawia się pod wpływem złych wydarzeń w naszym życiu.

FAKT: Zaburzenia depresyjne to coś więcej niż sporadyczne uczucie smutku. Przytrafia się ono każdemu z nas zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych takich jak strata bliskiej osoby, czy zakończenie związku. Takie wydarzenia mogą zwiększać ryzyko wystąpienia depresji, jednak często jej rozwój nie jest spowodowany negatywnymi sytuacjami. Obok obniżonego nastroju zahamowanie psychoruchowe, a więc zahamowanie toku myślenia oraz spadek napędu to właśnie podstawowe objawy tej choroby. Pomimo tego depresja często pojawia się, nawet jeśli wszystko w życiu wydaje się iść w dobrą stronę.

 

MIT: Antydepresanty zmieniają osobowość.

FAKT: Leki antydepresyjne zmieniają jedynie chemię mózgu, a nie osobowość. Są one zaprojektowane w sposób, który umożliwia zmianę tych substancji chemicznych, które są odpowiedzialne za objawy depresji. Dzięki nim chorzy nie miewają huśtawek nastroju, nie są zaniepokojeni i przede wszystkim czują się znowu sobą.

 

MIT: Leki na depresję są silnie uzależniające.

FAKT: Obecnie stosowane leki przeciwdepresyjne nie powodują uzależnienia. Wpływają one na neuroprzekaźniki, których aktywność jest zaburzona w okresie depresji. Ich działanie urywa się w momencie zaprzestania kuracji i nie wywierają one trwałego wpływu na pracę ośrodkowego układu nerwowego. Błędnym jest również przekonanie, że leki antydepresyjne przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu, ponieważ nie powodują one zaburzeń koncentracji, uczucia senności czy depersonalizacji.

 

MIT: Rozmawianie o depresji tylko pogarsza sytuację.

FAKT: Bardzo często osoby chore nie są skłonne mówić o swoim problemie ze względu na obawę przed brakiem akceptacji czy zrozumienia. Tymczasem pozostawanie sam na sam z destruktywnymi myślami jest dużo bardziej szkodliwe dla chorych. Najlepszym sposobem na pomoc w takich przypadkach, jest upewnienie się, że dana osoba zostanie właściwie zdiagnozowana i zgłosi się po profesjonalną pomoc. Dlatego tak ważna jest rozmowa, okazane wsparcie, ale także aktywne słuchanie i branie na poważnie tego, co chory próbuje nam przekazać.

 

MIT: Mężczyźni nie mają depresji.

FAKT: Ze względu na pewne uwarunkowania społeczne mężczyźni nie chcą mówić o problemach sfery psychicznej jakie ich nękają. W rezultacie niektórzy mogą uważać, że mężczyźni są na depresję odporni, co nie jest prawdą. Faktem jest, że to kobiety dwa razy częściej zapadają na tę chorobę oraz to, że każda z płci doświadcza jej w inny sposób. Dla przykładu, mężczyźni z zaburzeniami depresyjnymi najczęściej rzucają się w wir pracy, są poirytowani lub nadużywają substancji psychoaktywnych, natomiast kobiety tracą wiarę w siebie, mają poczucie winy i otacza je smutek.

 

MIT: Depresja wpływa tylko na nastrój.

FAKT: Mimo, że depresja jest zaburzeniem psychicznym, często oddziałuje na cały organizm. Chorzy na depresję mogą odczuwać takie objawy jak kłopoty z zasypianiem, ciągłe uczucie zmęczenia, znaczne zmiany masy ciała, problemy z koncentracją. Zdarza się również, że cierpią na bóle głowy czy miewają problemy z trawieniem.

 

Źródło informacji: https://www.szpitalswwojciecha.pl/blog

Kategoria:

Link do strony programu:

http://www.pierwszykrok.edu.pl/

Link do informacji dla młodzieży:

http://www.pierwszykrok.edu.pl/mlodziez

Link do informacji dla rodziców:

http://www.pierwszykrok.edu.pl/rodzice

Link do informacji dla nauczycieli:

http://www.pierwszykrok.edu.pl/nauczyciele

 

Link do filmu wyprodukowanego w ramach kampanii:,, Wybierz Życie- Pierwszy Krok":

https://www.youtube.com/watch?v=z9bEEj9SWVg