ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81,
23-100 Bychawa

81 566 00 19
liceum@kwiateklo.pl

Kategoria:

Pięć kroków do prywatności, czyli jak dbać o prywatność w sieci?

Informacje dotyczące tego w jaki sposób mądrze kontrolować swoją aktywność w sieci znajdziecie w materiale opracowanym przez Akademię NASK, realizującą działalność edukacyjną i popularyzatorską Państwowego Instytutu Bdawczego NASK, który odpowiedzialny jest za przygotowywanie szkoleń, warsztatów dotyczących wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych. 

Nie wiesz jak zadbać o swoją prywatność w sieci lub chcesz sprawdzić, czy we właściwy sposób o nią dbasz? Skorzystaj ze wskazówek opracowanych przez ekspertów.

Link do materiału:

https://www.gov.pl/attachment/5835bc8a-868d-437e-97f7-3d7e1080ab8b

Kategoria:

JESTEŚMY BEZPIECZNI W SIECI! CZ.3

WIESZ CZYM JEST SEXTING I ZNASZ JEGO POCHODNE?

Sexting i jego pochodne to kolejne zagrożenie jakie czyhają na Ciebie w cyberprzestrzeni!

Zapoznaj się z umieszczoną ikonagrafiką oraz informacjami, a następnie obejrzyj krótki spot dotyczący zjawiska sextingu wśród młodzieży oraz wysłuchaj podCastu dotyczącego tego problemu.

 

 

Sexting – zjawisko związane z przesyłaniem zdjęć, filmów lub wiadomości zawierających tre-ści erotyczne lub pornograficzne. Seksting początkowo bazował na wysyłaniu sms'ów. Wraz z rozwojem technologii zjawisko to zaczęło być wiązane także z rejestrowaniem i przekazywaniem zdjęć lub filmów za pomocą mms'ów, portali społecznościowych czy ko-munikatorów internetowych. Dotyczy coraz młodszych, w tym nastolatków i dzieci.

Sextortion – pochodna sextingu. Forma wykorzystywania seksualnego, która polega na przysłudze seksualnej bez stosowania przemocy fizycznej, połączona z szantażem.

Patostream - rodzaj reality show polegający na transmitowaniu ekstremalnych zachowań, często patologicznych, wulgarnych i obrzydliwych – stąd nazwa. Głównymi odbiorcami takich nagrań są osoby nieletnie, którym imponuje pokazanie niewłaściwych zachowań w tak ekstremalny sposób.

Patostreamerzy zarabiają nie tylko na subskrypcjach, ale także na wpłatach, które dostają od widzów. W zamian za dobrowolne wpłaty tzw. „donate” wyko-nują obiecane czynności.

Sharenting – upowszechnianie przez rodziców informacji i wizerunków dzieci na portalach społecznościowych poprzez publikację zdjęć, filmików i innych treści. Dyskusje wywołuje prawo rodzica do swobodnej ekspresji, a prawo dziecka do zachowania prywatności, godności i tożsamości. W dobie mediów społecznościowych dzieci i ich wizerunek są towarem, który rodzice wystawiają na forum, często na profilach dostępnych dla wszystkich

 

Przeczytałeś umieszczone wyżej informacje? Obejrzyj teraz krótki spot:

https://www.youtube.com/watch?v=-glqABtxyqg

link do podcastu NASK:

https://www.rmfon.pl/podcasty/bezpieczni-w-sieci-z-ose

Informacje pochodzą ze strony Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz OSE.

‘One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.’ Frank Smith

Read More

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,który puste życie napełnia światłem, a puste serca - wzruszeniem." Kornel Makuszyński

Zobacz więcej Button

Szkolny Klub Wolontariusza „To co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić ... „ Lewis Carroll

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More DE; ?>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More