ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81,
23-100 Bychawa

81 566 00 19
liceum@kwiateklo.pl

Kategoria:

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

 

1. Od dnia 15 grudnia 2021 kryta pływalnia funkcjonuje przy 30% obłożeniu miejsc na torach.

2.  Do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.” 

3. Osoby wchodzące ponad limit są zobowiązane do okazania ww. certyfikatu pracownikowi pływalni.

4. Administrator pływalni nie zbiera ani nie przetwarza żadnych danych osób korzystających z obiektu.

Kategoria:

   

 

Na przełomie listopada i grudnia br. odbył się zorganizowany przez Zespół Przedmiotów Artystyczno-Praktycznych konkurs fotograficzny pt: „Polska złota… Bychawa”, przeznaczony dla uczniów klas pierwszych LO. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać 3 zdjęcia w technice cyfrowej z zachowaniem wytycznych „dobrej fotografii”, których tematem miały być obiekty bychawskiej architektury, okoliczne pejzaże i flora, skąpane w jesiennych barwach. Wśród nadesłanych prac, których poziom był naprawdę wysoki, Jury wybrało te, które najbardziej urzekały kolorystyką, pomysłowością, osobliwym ujęciem tematu. Poniżej prezentujemy wszystkich wyróżnionych i nagrodzonych.

I miejsce – Agata Skoczylas

II miejsce – Kamila Lenart

III miejsce – Karolina Flis

Wyróżnieni: Polina Levchenko, Damian Goś

P.S.  Na gratulacje i uznanie zasługują wszyscy, którzy poświęcili czas, aby wykonać serie fotografii ukazujące bychawskie i okoliczne malownicze scenerie. Zainteresowanych odsyłamy do wirtualnej galerii nagrodzonych prac.

Szkolny koordynator konkursu

 

Czytaj więcej: Wspomnienie jesieni

‘One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.’ Frank Smith

Read More

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,który puste życie napełnia światłem, a puste serca - wzruszeniem." Kornel Makuszyński

Zobacz więcej Button

Szkolny Klub Wolontariusza „To co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić ... „ Lewis Carroll

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More DE; ?>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More