ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81,
23-100 Bychawa

81 566 00 19
liceum@kwiateklo.pl

Odsłony: 148
Nauczyciele biologii ogłaszają konkurs plastyczny 
"ZNAM I ZAPOBIEGAM – PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I AIDS"
dla uczniów Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie
 

Przedmiotem konkursu są prace plastyczne w formacie A3 lub A4:

  • popularyzujące zasady zdrowego  stylu życia, wolnego od nałogów i zachowań ryzykownych;
  • zwracające uwagę na problem narkotyków i wynikających z nich konsekwencji zdrowotnych i prawnych;
  • kształtujące pozytywne i bezpieczne wzorce zachowań;
  • poszerzające wiedzę z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, w tym:
    • sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń HIV/AIDS
    • źródeł i dróg szerzenia się wirusa HIV
  • kształtujące właściwe postawy młodzieży w stosunku do ludzi żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS.

Regulamin konkursu

Nauczyciele biologii

Kategoria:

‘One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.’ Frank Smith

Read More

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,który puste życie napełnia światłem, a puste serca - wzruszeniem." Kornel Makuszyński

Zobacz więcej Button

Szkolny Klub Wolontariusza „To co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić ... „ Lewis Carroll

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More DE; ?>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More