ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81,
23-100 Bychawa

81 566 00 19
liceum@kwiateklo.pl

Kategoria:

Na wystawie, czyli wycieczka przedmiotowa

Dn. 28.09. uczniowie klas II i III gimnazjum, w ramach wycieczki przedmiotowej z zajęć artystycznych – plastyka, odwiedzili wystawę pt. „Sztuk – Mistrz Wyspiański” eksponowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bychawskim Centrum Kultury. Prezentowała ona… pejzaże, portrety, autoportrety i grafikę rodzimego artysty Stanisława Wyspiańskiego. Uczniowie mogli także zapoznać się z najciekawszymi faktami z bogatego i płodnego twórczo życia Mistrza, którego los obdarzył wieloma talentami. Jak się przekonali nasi gimnazjaliści, jego nietuzinkowa postać może pozytywnie inspirować nawet dziś.

Leszek Asyngier

 

 

Kategoria:

Kalendarz roku szkolnego 2019-2020


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 •  Uroczyste rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych  2 września 2019 r.
 •  Zimowa przerwa świąteczna- 23-31 grudnia 2019
 • Ferie zimowe w województwie lubelskim od 13 stycznia do 26 stycznia 2020
 • Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia - 14 kwietnia 2020
 • Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:
  • I.  - od 2 września do 12 stycznia (18 tygodni nauki)
  • II. - od 22 stycznia do 26 czerwca (17 tygodni nauki)
 • Zakończenie zajęć w klasach III Liceum Ogólnokształcącego – 24 kwietnia 2020
 • Egzamin maturalny zgodnie z Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2020 roku
  • Egzaminy pisemne – od 4 maja
  • Egzaminy ustne – od 7 do 22 maja( oprócz 10 i 17 maja)
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 26 czerwca 2020
 • Wakacje 2020 – 27 czerwca – 31 sierpnia 2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

Liceum Ogólnokształcące i Technikum

 • 31 października 2019
 • 2 stycznia 2020
 • 3 stycznia 2020
 • 4 maja 2020
 • 5 maja 2020
 • 6 maja 2020
 • 15 czerwca 2020

 

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 2. Narodowe czytanie  - 15 września 2020
 3. Pielgrzymka klas III LO do Częstochowy 
 4. Dzień Papieski -
 5. Święto pieczonego ziemniaka 
 6. Dzień Edukacji Narodowej 
 7. Święto Niepodległości 
 8. Mikołajki 
 9. Spotkanie opłatkowe - 22 grudnia 
 10. Zabawa choinkowa - 
 11. Studniówka - styczeń-luty 2020
 12. Święto Kobiet - 9 marca 2020
 13. Dzień otwarty szkoły - 28 kwietnia 2020
 14. Uroczyste wręczenie świadectw uczniom klas III LO - 24 kwietnia 2020
 15. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
 16. Święto patrona szkoły - 15 czerwca 2020
 17. Gala Orkiestr Dętych - czerwiec 2020
 18. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 - 26 czerwca 2020

 

 

‘One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.’ Frank Smith

Read More

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,który puste życie napełnia światłem, a puste serca - wzruszeniem." Kornel Makuszyński

Zobacz więcej Button

Szkolny Klub Wolontariusza „To co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić ... „ Lewis Carroll

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More DE; ?>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More