ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81,
23-100 Bychawa

81 566 00 19
liceum@kwiateklo.pl

Kategoria:

W dniu 4 września 2021 roku po raz szósty włączyliśmy się w ogólnopolską akcję pod patronatem honorowym pary prezydenckiej - NARODOWE CZYTANIE 2021.

W sobotnie przedpołudnie czytaliśmy tragifarsę z początku dwudziestego wieku - "Moralność Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej. 

Fragmenty utworu czytali: Tomasz Stańko – Doradca Społeczny Ministra Edukacji i Nauki, Andrzej Chrząstowski – Wicestarosta Lubelski, Krzysztof Chmielik - Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie, Zofia Sieńko – Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu w Lublinie, Artur Rumiński – Sekretarz Powiatu w Lublinie, Radni Powiatu Lubelskiego: Anna Pawlas, Joanna Kaznowska, Maria Studzińska, Zbigniew Bernat oraz Grzegorz Widelski, Anna Zielińska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych i Anna Matraszek-Furtak – Za-ca Naczelnika Wydziału Edukacji Promocji i Spraw Społecznych, Janusz Urban – Burmistrz Bychawy i Magdalena Kostruba – Zastępca Burmistrza Bychawy, Dorota Bielecka – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie, dyrektorzy i nauczyciele szkół powiatowych.

Między czytaniem fragmentów, można było wziąć udział w konkursie wiedzy o Gabrieli Zapolskiej i Moralności Pani Dulskiej oraz obejrzeć inscenizację fragmentu utworu w wykonaniu uczniów klasy IIIbc: Mikołaja Trzcińskiego, Kingi Mróz, Angeliki Rak i Adrianny Mazurek.

 

Zapraszamy do galerii

Kategoria:

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” – nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne

Program zakłada przyznanie w roku szkolnym 2021/2022 –  578 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przewiduje się udzielenie stypendiów w następujących proporcjach: 200 stypendiów dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, 200 – dla uczniów I klas liceów ogólnokształcących, 178 – dla uczniów II i III klas liceów ogólnokształcących.

Stypendium przyznane będzie na okres 10 miesięcy, od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wyniesie 3 500 PLN, tj. 350 zł miesięcznie. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), bez podstawy programowej kształcenia w zawodach, spełniający warunki określone w regulaminie.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022 należy składać w terminie od 1 do 22 września 2021 r.

Regulamin, instrukcja i formularze niezbędne do ubiegania się o stypendium.

Projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2014-2020” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2021-2023, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria:

W dniu dzisiejszym  por. Mateusz Kowalczyk z  2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej z przedstawicielami WKU Lublin przedstawił społeczności szkolnej Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego założenia  „Kalendarza z mundurem” – projektu edukacyjnego  Ministerstwa Obrony Narodowej, kierowanego do uczniów i nauczycieli w całej Polsce.

Celem projektu, jest zainspirowanie  do poznawania historii Polski, zwłaszcza dziejów naszego oręża, oraz przybliżenie spraw Wojska Polskiego - jego zadań i sukcesów.

Z przygotowanych  materiałów będą mogli korzystać zarówno żołnierze, którzy w czasie spotkań z uczniami przedstawią im charakter swojej służby, jak i nauczyciele, którzy z ich pomocą będą mogli urozmaicić prowadzone zajęcia. 

A co bardzo ważne – dzięki multimedialnej formie „Kalendarz” będzie dostępny dla każdego w dowolnej chwili i miejscu, na komputerach czy smartfonach.

W „Kalendarzu z mundurem” zaznaczono najważniejsze daty z historii Polski, zwłaszcza te związane z wysiłkiem wielu pokoleń żołnierzy oraz dni, w których przypadają święta jednostek wojskowych, rodzajów wojsk i dowództw.

Kalendarz z mundurem będzie atrakcyjną formą ubogacenia lekcji historii,  przybliżenia misji i historii Wojska Polskiego.

Kategoria:

1 września tego roku, przywitał nas deszczem, mimo to w dobrych nastrojach, z uśmiechem na twarzy społeczność Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego zebrała się na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2021/2022.

Pan Dyrektor Paweł Dudek przywitał zebranych uczniów, nauczycieli i rodziców.

W tym szczególnym dniu gościliśmy por. Mateusza Kowalczyka z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej i przedstawicieli WKU Lublin.

Życzymy całej społeczności szkolnej dużo zdrowia, sukcesów w nauce, spełniania marzeń.

Niech to będzie dobry rok !!!

 

‘One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.’ Frank Smith

Read More

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,który puste życie napełnia światłem, a puste serca - wzruszeniem." Kornel Makuszyński

Zobacz więcej Button

Szkolny Klub Wolontariusza „To co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić ... „ Lewis Carroll

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More DE; ?>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More