Drodzy Uczniowie!

Z uwagi na wyjątkowy rok - rok beatyfikacji rodziny Ulmów - rodziny zamordowanej przez Niemców w zemście za udzielanie pomocy Żydom w czasie II wojny światowej, zapraszamy Was do udziału w  Wojewódzkim Projekcie Edukacyjnym im. Marianny Krasnodębskiej SPRAWIEDLIWI LUBELSZCZYZNY .

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy o roli mieszkańców Lubelszczyzny, którzy często narażając życie własne i swoich rodzin, ratowali osoby pochodzenia żydowskiego przed eksterminacją podczas II wojny światowej. Zadaniem uczestników Projektu jest wykonanie pracy w jednej lub w obu kategoriach:

1.nagranie filmu lub przygotowanie prezentacji multimedialnej ukazującej działania osoby lub osób ze społeczności lokalnej na rzecz ratowania obywateli narodowości żydowskiej na terenie Lubelszczyzny podczas II wojny światowej;

2.przygotowanie projektu wpinki okolicznościowej odzwierciedlającej cele powyższego przedsięwzięcia.

 Szczegółowe informacje  znajdziecie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie:

https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=12886

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie, proszone są o kontakt z pedagogiem szkolnym.