ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81,
23-100 Bychawa

81 566 00 19
liceum@kwiateklo.pl

Rekrutacja 2022/2023

Od roku 2022/23 proponujemy nowe kierunki kształcenia:

Liceum Ogólnokształcące - Klasa ekonomiczna - Klasa turystyczno-sportowa Technikum - Technik rachunkowości

więcej informacji
Odsłony: 406

Jak skutecznie uczyć się w domu w trakcie zdalnego nauczania? 

Właściwe działanie+ konsekwentne działanie+ systematyczna praca+ współpraca= SUKCES!!!!!!

 

1.Pozytywne myślenie- Zdalne nauczanie nie musi być trudniejsze. Doceń swój wpływ na własne kształcenie. Wykorzystuj pozytywne emocje.

2.Stwórz plan własnego uczenia się. Opracuj własną tabelę z podziałem na dni tygodnia, godziny i zaplanowane efekty. Możesz umieścić tam własną skalę ocen, komentarze, wpisywać osiągnięte cele. Zapisuj w nim również terminy zadanych prac domowych oraz sprawdzianów.

3. Ustal swój własny plan dnia oraz harmonogram nauki. Staraj się wstawać o tej samej porze. Nie odkładaj zaplanowanych zadań ,,na później", wykonuj prace zgodnie z planem lekcji i ustalonymi terminami oddawania zadań domowych.

4. Przygotuj sobie miejsce do uczestnictwa w lekcjach online, czytania, pisania lub surfowania w internecie oraz systematycznie utrzymuj porządek. 

5.TV, zbyt głośna muzyka, korzystanie z komunikatorów, telefonu komórkowego to zbędne rozpraszacze, z których korzystania powinniście zrezygnować w trakcie nauki.

6.Stwórz własny system przechowywania wykonanych prac, np. foldery na komputerze. Pomoże Ci to ich systematyzowanie i przechowywanie oraz przekazywanie nauczycielom uczącym zarówno podczas nauczania zdalnej jak i po powrocie do nauki stacjonarnej.

7. Gwarancją w drodze do sukcesu jest higieniczny tryb życia. Odpowiednia ilość snu, zdrowe odżywianie się i odpoczynek po i w trakcie nauki to elementy niezbędne. Nie zapominaj również o aktywności fizycznej. Uprawiaj ją jednak zgodnie z zachowaniem obowiązujących wytycznych sanitarno-epidemiologicznych.

8.Wietrz często pomieszczenie, w którym przebywasz. Nie zapomnij o chwilach ,,wytchnienia dla swojego mózgu", rób sobie przerwy na wykonanie kilku prostych ćwiczeń ruchowych, przeciągnij się, zmień pozycję przy komputerze, lub po prostu wstań i popatrz przez okno na rosnące w oddali drzewa.

9.Pamietaj! Naukę zaczynamy od prac trudniejszych. Łatwiejsze zadania zostawiamy na koniec.

10.Rób przerwy podczas nauki. Przeplataj przedmioty, których się uczysz. Naukę z wykorzystaniem komputera przeplataj z pracą z książką, podręcznikiem szkolnym.

11. Wykorzystuj różne techniki w uczeniu się. Pamiętaj o wykorzystaniu własnych preferencji stylów uczenia się. Rysuj, notuj, śpiewaj, czytaj na głos, żongluj małymi przedmiotami, układaj rymowanki wykorzystując wiadomości itp.

12.Pamiętaj! Jeśli czegoś nie rozumiesz, poproś o pomoc, zadaj pytanie nauczycielowi, lub uczniom z Twojej klasy, które mogą Tobie pomóc. Poproś o pomoc pedagoga szkolnego.

Wykorzystuj różne źródła zdobywania informacji. Rodzice są również Twoim wsparciem, jeżeli chcą Ci pomóc skorzystaj z propozycji.

13. Przed lekcją on-line sprawdź własny sprzęt i łączność internetową. O problemach z udziałem w lekcjach on-line informuj wychowawcę.

14.Monitor komputera umieść w odległości 40-75 cm od oczu, na takiej wysokości, żeby górna krawędź monitora nie była umieszczona powyżej Twoich oczu.

Przekazane Ci porady pomogą w skutecznym przyswajaniu wiedzy podczas pracy w domu............a przede wszystkim uśmiechnij się- to poprawi Twoją odporność fizyczną i psychiczną! Powodzenia:)

Kategoria:

‘One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.’ Frank Smith

Read More

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,który puste życie napełnia światłem, a puste serca - wzruszeniem." Kornel Makuszyński

Zobacz więcej Button

Szkolny Klub Wolontariusza „To co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić ... „ Lewis Carroll

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More DE; ?>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More